Kati Kiiskinen 7.10.2019

LinkedIn työnhaussa: Näin headhuntteri löytää sinut

Rekrytointi sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta on kokenut viime vuosien aikana valtavia muutoksia. Paperiset hakukirjeet on vaihdettu sähköisiin lomakkeisiin, työnhakijan sekä työnantajan roolit työnhaussa ovat painopisteiltään monilla aloilla muuttuneet ja henkilöbrändäys sekä headhunttaus ovat termeinä nousseet aivan uudella tavalla esille. Yhtenä ratkaisevana tekijänä tämän päivän rekrytoinnissa toimiikin oikeanlainen henkilöprofiili sekä profiilin nousu LinkedInin hakutuloksissa.

Mitä headhunting sitten on ja millainen kuva työntekijän tulisi antaa itsestään LinkedInissä? Rekrytoinnin ammattilainen Oona Silén (Tuloksen Chief Happiness Officer) kertoo, mitä headhunting tarkoittaa, missä pitää näkyä ja millainen LinkedIn-profiili kiinnittää oikealla tavalla huomion.

Mitä on headhunting?

Oona kuvaa headhuntingin lyhyesti olevan suorahakua, jossa tehtävään haetaan tietyllä profiililla ja tietyllä osaamisella varustettua henkilöä:

”Headhuntingin käynnistää tarve löytää henkilö tiettyyn positioon, johon ei rekrytoida julkisesti. Headhuntingin kohteena olevat henkilöt ovat usein passiivisia työnhakijoita, joita skoutatataan LinkedInissä tai muiden vastaavien verkostojen kautta eri hakujen avulla. Hakutuloksista kerätään pooli, josta aletaan käymään läpi henkilöitä, ja parhaiten tehtävään soveltuviin henkilöihin otetaan yhteyttä.”

Viime vuosien aikana työntekijöiden haussa suurin muutos on tapahtunut automatisaatiossa, ja profiileja haetaan, analysoidaan sekä luokitellaan erilaisten työkalujen avulla.

”LinkedInissä rekrytoijat voivat luoda tiettyjen kriteerien perusteella kerättyjä talenttipooleja. Hitaan käsipelin sijasta nykyisin on käytössä erilaisia työkaluja ja palveluntuottajia, jotka mahdollistavat tämän prosessin automatisoinnin”, Oona kertoo.

LinkedInin merkitys headhuntingissa on valtavan suuri

Henkilöiden löytyminen on headhunttereille mahdollista tietysti vain, mikäli henkilön profiili ja tiedot löytyvät tietokannasta. Kyse on pitkälti henkilöiden omasta aktiivisuudesta ja profiilin näkyvyydestä.

”Digitalisoitumisen myötä melkein voi ajatella, että henkilöt, keitä headhuntataan, ovat digitalisoituneet. Tietomäärät ovat kasvaneet valtavasti”, Oona tiivistää.

Toisaalta oikeiden kandidaattien löytyminen vaihtelee toimialoittain. Headhunting kohdistuukin erityisesti aloihin, joilla osaavista työntekijöistä on pulaa ja työntekijät ovat passiivisia.

”Esimerkiksi digitaalinen markkinointi ja ohjelmistokehitys ovat aloja, joilla työntekijät ovat passiivisia työnhakijoita. Perinteisen rekryilmoittelun kautta ei välttämättä tule hakemuksia, mutta kun lähestytään henkilökohtaisesti, niin saatetaankin herättää henkilön mielenkiinto avoimena olevaa tehtävää kohtaan. LinkedInin merkitys on tässä aivan valtavan suuri”, Oona kuvaa ja kertoo, ettei itse esimerkiksi tällä hetkellä muita foorumeita työntekijöiden hakuun aktiivisesti käytäkään.

LinkedIn-profiileja seulotaan hakusanoilla

LinkedInissä haku perustuu erilaisiin positiota vastaaviin kriteereihin. Hakuja voi toteuttaa esimerkiksi alueiden tai firmojen mukaan sekä erilaisilla hakusanoilla, kuten markkinointi tai siivous. Mahdollisimman tarkat hakukriteerit vähentävät manuaalista työtä headhuntingissa.

”Aina yritetään optimoida esiin tulevien ehdokkaiden laatu mahdollisimman lähelle sitä, mitä haetaan. On mahdotonta käydä jokaista profiilia perusteellisesti läpi, joten on tärkeää, että LinkedIn-profiilin sisältö vastaa hakusanoja”, Oona kertoo.

On mahdotonta käydä jokaista profiilia perusteellisesti läpi, joten on tärkeää, että LinkedIn-profiilin sisältö vastaa headhuntterin käyttämiä hakusanoja.

Hakutuloksissa nousun LinkedInissä määrittää muun muassa profiilin otsikko, kuva, kansikuva ja määritetyt taidot. Sekä esitettyjen tietojen määrä ja muotoilu. Kun henkilö on noussut headhuntterin hakutuloksiin, tarkastelu etenee profiiliin.

”Yhteenveto eli summary on sellainen, johon kiinnitän ensimmäisenä huomiota. Keitä henkilöt ovat ja mitä he ovat osaajina? Headhuntterina kaipaan kuvausta ammatillisista intohimoista. Esittelyn tulisi tuoda esiin ihmisen visio omasta työelämästään”, Oona kuvaa profiilin tarkastelua.

Headhuntingissa kokonaisuus ratkaisee

Yhteenvedon lisäksi kiinnostavaa on itse työkokemus kuvauksineen sekä esimerkiksi mahdolliset sertifikaatit ja erityisosaamiset. Keskeisimmäksi tekijäksi rekrytoinnin kannalta nousee kuitenkin kokonaisuus:

”Kokonaisuus on siinä mielessä tärkeä, että se ei saa olla ristiriidassa itsensä kanssa. Esimerkiksi yhteenvedon täytyy kyllä korreloida myös profiilissa kuvatun työkokemuksen kanssa. Niiden pitää resonoida keskenään. Lisäksi koko rekrytointiprosessin pitää tukea sitä kokemusta, mikä LinkedInissä on saatu”, Oona summaa.
LinkedInissä onnistuneen headhuntingin voikin sanoa olevan kiinni kolmesta eri tekijästä:

  1. Profiilin noususta hakutuloksissa,
  2. Headhuntterin profiilista saamasta ensivaikutelmasta ja
  3. LinkedIn-kokemuksen vastaamisesta todellisuuteen.

Sekä LinkedInin että headhuntterin prioriteetit huomioiden headhuntingissa valttikorttina toimii profiilin kiinnostava ja aito, hyvin optimoitu sisältö.

Mutta löytyykö LinkedInistä sitten hyviä työntekijöitä?

”Ehdottomasti löytyy. Mielettömiä helmiä on tullut vastaan ja jokunen on saatu napattuakin”, Oona kertoo ja uskoo, että LinkedInin henkilökohtainen yhteydenotto on tapa, jolla kannattaa jatkossakin viedä rekrytointeja eteenpäin.

 

Kati Kiiskinen

Client Director & Senior Consultant

Kati on analyyttinen, tunnollinen ja luova konsultti. Hänellä on laaja ymmärrys sosiaalisen median markkinoinnista, hakukoneoptimoinnista, eri digitaalisten kanavien liiketoiminnallisista ja teknisistä mahdollisuuksista sekä vahvat kirjoitustaidot.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio