Laadukas viestintä lisää myyntiä

Professori Vilma Luoma-Aho jakoi yhteisömanagerien CMAD 2016 -tapahtumassa tutkimustietoa siitä, voiko tietoa jakamalla muuttaa ihmisten toimintaa. Ihmiset sanovat tekevänsä päätöksiä rationaalisesti ja tietoon pohjautuen. Todellisuudessa näin ei ole. Pelkkä tieto ei vielä saa yksilöä muuttamaan toimintaansa. Tärkeässä roolissa ovat tunteet, sillä nimenomaan tunne ohjaa toimintaa.*

Tee tunteita herättävää sisältöä

Verkossa sisältöjen tavoitteena on ohjata lukijaa eteenpäin ostoprosessissa ja saada aikaan toivottua toimintaa. Faktojen jakaminen ei riitä, vaan täytyy miettiä, miten saadaan herätettyä tunteita.
Ihmisen perustunteet ovat ilo, suru, pelko, viha, inho ja hämmästys. Sisältöjen ei tarvitse aina ilahduttaa. Kävijä voidaan saada toimimaan halutulla tavalla hyvin erilaisten tunteiden kautta. Kannattaa pohtia, millainen tunne johtaa haluttuun lopputulokseen.
Ihmisen perustunteet.
Brändien kannalta on tärkeää, että mietitään myös, millainen mielikuva kävijälle jää kohtaamisesta. Asiakaskokemusta pitää miettiä hieman pidemmälle. Jos kävijä saadaan toimimaan halutusti herättämällä mielipahaa, pitäisi tunneskaalaa onnistua toiminnan jälkeen kääntämään vastakohtaan eli mielihyvään.

Ammenna voimaa tarinoista

Tarinoihin on helppo eläytyä. Ne vaikuttavat tunteisiin ja saavat sen vuoksi ihmiset toimimaan.
Tarinankerronta on hyvin vanha tapa vaikuttaa. Meistä jokainen muistaa varmasti lapsuudesta satuja, joissa on jokin opetus. Satujen tarkoitus on ollut ohjata lapsia toimimaan tietyllä tavalla.
Tarinoiden kerrontaakin voi opiskella. Esimerkiksi Mervi Rauhalan ja Tarja Vikströmin Storytelling työkaluna -kirja opastaa, miten rakentaa yritystarinoita.
Verkossa tarinoilla vaikuttaminen voi tapahtua tekstin, kuvien, infograafien tai esimerkiksi videoiden muodossa. Aikuisen ihmisen keskittymiskyky on vain kahdeksan sekuntia. Koska milleniaalien, eli 2000-luvulla syntyneiden, keskittymiskyky on enää  2,8 sekuntia, tarinan kertomisessa kannattaa hyödyntää visuaalisuutta.
Ihmisen keskittymiskyky on lyhyempi kuin kultakalan.
Hyvä kuva välittää nopeasti yksinkertaisen viestin. Infograafiin voidaan kiteyttää pitkänkin tarinan olennaiset osat. Video puolestaan yhdistää kuvan, äänen ja kerronnan. Tällöin saadaan välitettyä monimutkaisiakin viestejä ja saada aikaan vahvoja tunnereaktioita.
Älä tyydy jakamaan verkossa tietoa, vaan mieti, miten voisit herättää mahdollisimman paljon tunteita – ja nopeasti! Sinulla on vain 2,8 sekuntia aikaa.

*Kahnemann & Tversky, 2000; Metzger et al., 2010; Kim, 2015; Asacker, 2014

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio