Kuinka Tulos Digital War Room toimii?

Työrytmi nopeutuu jopa kymmenkertaiseksi; tekosyyt vähenevät ja yhteistyö yli organisaatiosiilojen lisääntyy; verkkomyynnin ja asiakaspalvelun pullonkaulat tunnistetaan nopeasti; ratkaisut syntyvät yhdessä päättäjien ja toteuttajien kanssa; toimeenpano on nopeaa; kaikki euroistetaan, jotta saadaan tietää toimenpiteiden kustannus- ja tuottovaikutus; myynti kasvaa ja asiointikokemus paranee.
Iso liuta hyötyjä.
Mutta kuinka Tuloksen DWR oikein toimii? Mitä siellä tehdään?
(Lue taustaksi edellisestä artikkelista, kuinka Digital War Room ratkaisee analytiikan kolme kuolemansyntiä!)

Kenelle?

DWR on analytiikalla johtamista, joka tähtää myyntieurojen lisäämiseen ja loppuasiakkaan asiakaspalvelun parantamiseen. DWR:n käyttäjänä voi olla monentyyppisiä yrityksiä:

  • Monikanavainen yritys (esimerkiksi yhdistelmä kivijalkaliikkeitä ja verkkopalvelua).
  • Puhtaasti verkossa toimiva verkkokauppias.
  • Myyntiliidien hankkija (esimerkiksi autokaupan verkkopalvelu).
  • Sisältöjen tarjoaja (mediat, yhteisöt).

Kolme vaihetta tulosten takaajana

  1. Lähtötason auditointi: Jotta analytiikalla voidaan johtaa, ensin on auditoitava nykytila ja valmius a) mitata toiminnan tuloksellisuutta ja b) toteuttaa nopeita testejä ja muutoksia mittauksen sekä analyysin perusteella.
  2. Tavoitteet ja mittarit: Seuraavaksi on asetettava liiketoiminnan kehittämisen tavoitteet ja luotava KPI-mittarit näiden seurantaan. Tässä yhteydessä viritetään myös analytiikka ja mittausmetodit kuntoon ja sovitaan, kuinka eri lähteistä tulevaa tietoa käsitellään ja vertaillaan.
  3. Jatkuvat, säännölliset DWR-työsessiot: Tuloksen Digital War Roomin ydin koostuu yhteisistä, viikottain tai kahden viikon välein toistuvista tiimityösessioista, joihin osallistuvat sekä asiakkaan että Tuloksen työryhmät. Mukana ovat sekä tekijät, että päättäjät – usein kumppaniyritysten edustajilla täydennettynä. Näin toiminta on saumatonta ja nopeaa.Jokainen sessio on valmisteltu, fasilitoitu ja jälkihoidettu. Sessiot pidetään aina samassa fyysisessä työtilassa, erikoisvarustellussa DWR-huoneessa. Tulos valmistelee, johtaa ja jälkihoitaa tilaisuudet, sekä seuraa edistymistä sessioiden välillä sähköisesti. Painopisteenä on nopea reagointi ja priorisointi sekä analyysin jatkuva vieminen käytännön toimenpiteiksi.

Kuusi korvaamattoman tärkeää osaa

Tuloksen Digital War Room muodostuu kuudesta keskeisestä tekijästä
 
Entä mitä työsessioiden aikana tehdään? Kuinka tietoa analysoidaan ja miten sen perusteella tehdään päätöksiä? Siitä kerron seuraavassa Digital War Room -artikkelissa.
Lue lisää Tuloksen Digital War Roomista artikkelisarjan muista osista: 1) Digital War Room parantaa web-analytiikan 3 kuolemansyntiä, 3) Mitä Tuloksen Digital War Room -istunnoissa tapahtuu?

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio