Kansainväliset konseptit – avain menestykseen

Globaali ympäristö avaa erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa valtavat asiakasmäärät sekä parhaassa mahdollisessa tapauksessa kasvaa kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi!
Työskenneltyäni koko työurani kansainvälisten sekä kotimaisten ketjujen kanssa olen huomannut, että kansainvälisesti menestyvien ketjujen toimintamallit ovat hyvin samankaltaisia. Seuraavat 10 teesiä sisältävät keskeisiä asioita, jotka ovat merkittävässä roolissa kansainvälisten menestystarinoiden onnistumiseksi!  

1 Tunne asiakas

Liiketoiminnalla on mahdollisuudet menestyä ja kasvaa vain, jos se saavuttaa riittävän asiakaspotentiaalin.

Asiakaskokemus sekä asiakkaan nykyiset ja mahdolliset tarpeet tulevaisuudessa ovat keskeisessä roolissa menestyvän liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Kansainväliset ketjut kartoittavat kilpailukentän sekä analysoivat markkinat huolella ennen kuin päättävät lopullisesti uusista tuote- ja palveluinnovaatioista sekä kansainvälisistä markkinoista.

2 Ainutlaatuinen konsepti

Maailma on täynnä palveluita ja tuotteita, mutta vain osa toimijoista menestyy kansainvälisesti. Tuotteen tai palvelun riittävä kilpailuetu on avainasemassa, kun tavoitteena on menestys kansainvälisillä markkinoilla. Vahva sisältö, aito syy olla olemassa mahdollistaa menestyksen. Pelkkä edullinen hinta tai jatkuvat alennukset eivät riitä pitkäkestoisen menestyksen rakentamiseen.

3 Jatkuva kehittäminen

Mitä vahvempi konsepti sitä nöyrempi ymmärrys alati muuttuvista markkinoista. Huipulla pysyminen edellyttää proaktiivisuutta, dynaamisuutta sekä luovuutta. Asiakkaan saavuttaminen sekä pitäminen vaatii uusia innovaatioita. Menestyvät konseptit luovat kuluttajille parhaimmillaan uusia tarpeita. Tuotekonsepteja vahvistetaan uusilla palvelukonsepteilla ja päinvastoin.

4 Tuota elämyksiä

Tulevaisuuden menestyjät tuottavat asiakkailleen positiivista lisäarvoa, vahvaa tunnetta – ainutlaatuisen asiakaskokemuksen.
Asiakasuskollisuus vähenee ja vaatimus elämykselliseen ostokokemukseen kasvaa. Alat sekoittuvat ja muutoksen voima kasvaa tulevaisuudessa. Elämyksen tuottaminen on avainasemassa kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi.

5 Luotettava brändi

Luottamus ainutlaatuiseen tuotteeseen, palveluun, henkilöstöön sekä luottamus laatuun ja positiiviseen kokemukseen on menestyneen brändin edellytys. Luotettava brändi tuntee asiakkaansa sekä kehittää yhdessä asiakkaan kanssa uusia ainutlaatuisia tuotteita- ja palveluita asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen.

6 Panosta markkinointiin

Vahva konsepti markkinoi sekä viestii monipuolisesti ja tehokkaasti. Inspiroiva sekä innovatiivinenkin markkinointi on mahdollista, kun kysymyksessä on vahva asiakaslupaus, josta on helppo kertoa. Menestyneet kansainväliset konseptit pyrkivät myös kommunikoimaan aktiivisesti asiakkaansa kanssa.

7 Tavoitteet korkealla

Keskinkertaiset tavoitteet johtavat keskinkertaiseen lopputulokseen. Kun tavoitteet asetetaan korkealle, on ne myös mahdollista saavuttaa.
Kansainväliset menestystarinat ovat syntyneet aidosta innostuksesta sekä intohimosta rakentaa menestystarinoita. Oikea asenne, rohkeus, sitoutuminen sekä kova työ kuvaavat kaikkien menestyneiden yritysten toimintaa.

8 Hyödynnä huippuasiantuntijoita

Kansainvälisesti menestyvät ketjut arvostavat osaamista sekä hyödyntävät aktiivisesti eri alojen huippuasiantuntijoita kehittäessään uusia innovatiivisia tuote- ja palvelukonsepteja. Oikea osaamispääoma on avainasemassa kansainvälisesti kilpailukykyisen kilpailuedun saavuttamisessa.

9 Kaupallinen lisäarvo

Vahva brändi tuottaa kaupallista lisäarvoa omistajilleen. Kansainvälisesti menestyvät ketjut kasvavat useimmiten vakaasti sekä tuottavat tulosta. Vahva brändi kykenee myös kehittämään uusia tuote- ja palveluinnovaatioita sekä panostamaan investointeihin ja markkinointiin.

10 Kansainvälinen toiminta

Ainutlaatuinen konsepti, vahva brändi on monistettavissa ja sillä on edellytykset toimia – sekä tavoitella kansainvälistä menestystä.

Suomeen on saapunut jo 90-luvulta lähtien uusia kansainvälisiä ketjuja.
Olisi hienoa, jos me täältä Suomesta tulevaisuudessa rakentaisimme kansainvälisille markkinoille uusia innovatiivisia menestystarinoita.
ONNEA MATKAAN!
Kirjoitus on julkaistu aiemmin Franchising yhdistyksen vuosikertomuksessa, joka ilmestyi tammikuussa 2017.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio