Kannattaako videomarkkinointia mitata?

Suosio on siis melkeinpä jo itsestään selvää, koska kukapa ei haluaisi käyttää vaikuttavaa ja monipuolista välinettä markkinoinnissaan. Osittain johtuen juurikin monipuolisuudestaan, videon kanssa voidaan tippua kuitenkin matkan varrella useaan sudenkuoppaan. Erityisesti moni markkinoija menee metsään videon kanssa, koska videomarkkinoinnin mittaaminen ei vastaa tavoitteita ja ne saattavat ohjata silloin väärään suuntaan. Sudenkuopat ja metsäretket voidaan kuitenkin välttää suunnittelemalla kokonaisuus fiksusti.

TAVOITTEELLISUUS LÄHTÖKOHTANA

Kuten kaikessa muussakin markkinoinnissa, tulisi myös videomarkkinoinnissa olla lähtökohtana tavoitteet. On myös erittäin tärkeää pystyä rakentamaan mittaristo tavoitteiden perusteella, ohjaamaan toteutusta oikeaan suuntaan. Videon ollessa kyseessä lähdetään mittareita hakemaan usein brändin kehittämisen lähtökohdista. Ajattelu juontaa ainakin osittain ajalle, jolloin videomarkkinointi oli yhtä kuin TV. TV-markkinoinnin mittarit on usein asetettu hyvin luontaisesti brändillisiin mittareihin, koska suoraa vaikutusta esimerkiksi myyntiin, kävijämääriin tai muihin konkreettisiin mittareihin on vaikeampi mallintaa.
Brändin kehittymisen mittaaminen voi olla hyvä keino mitata onnistumista, erityisesti jos brändin kehittyminen korreloi hyvin liiketoiminnan kehittymisen kanssa. Koska brändin kehittymistä mitataan yleensä kyselytutkimuksilla, voi se olla kuitenkin liian hidas tai kallis tapa mitata onnistumista. Näissä tapauksissa voidaan mittaamista lähteä rakentamaan myös muilla tavoilla.

MITEN RAKENNAN MITTAAMISEN

Me Tuloksella haluamme löytää mahdollisimman suorat ja konkreettiset mittarit markkinoinnin ja liiketoiminnan välillä, minkä vuoksi käsittelemme mielellämme videotakin samalla konkreettisella tavalla. Parhaimmillaan videon toimintaa saadaan mitattua suoraan analytiikan avulla. Se vaatii kuitenkin mm. seuraavia asioita:

  1. Videon toteutukseen vaadittava ekosysteemi on rakennettu mittaamisen kannalta yhtenäiseksi
  2. Käytössä on oikeanlaiset analytiikkatyökalut
  3. Analytiikka on rakennettu mittaamaan oikeita asioita videoon liittyen
  4. Tavoitteet ja mittarit on rakennettu siten että, analytiikka taipuu niiden mittaamiseen

Monissa tapauksissa video on kuitenkin vain yksi osa markkinoinnin kokonaisuutta, eikä tällöin kokonaisuutta ole rakennettu alusta asti videon mittaaminen mielessä. Yksi yleisimmistä sudenkuopista on seurata videon tehokkuutta suoraan esimerkiksi Google Analyticsistä klikin jälkeisten metriikoiden mukaan. Koska videoita harvoin klikataan, antaa se vääristyneen tuloksen videon toimivuudesta, ja sen sijaan voi näyttää esimerkiksi siltä, että hakukonemarkkinointi toimii erittäin hyvin, mutta video on kallista ja turhaa.
Online-videon vaikutuksia pystytään kuitenkin seuraamaan hyvinkin konkreettisesti ihan jo esimerkiksi Google Analyticsistä, seuraamalla erilaisia avainmittareita. Hyvin toteutettuna videomarkkinoinnin pitäisi pystyä saamaan muutosta mm. seuraavissa mittareissa:

  1. Myynnin kehitys
  2. Sivuston kävijämäärien kehitys mm. suoran liikenteen ja orgaanisen haun kautta
  3. Hakukäyttäytymisen muutos
  4. Hakusana/display/natiivi ym. mainonnan tehokkuuden kehittyminen

Videomarkkinoinnin mittaaminen ei siis missään nimessä ole mahdotonta. Jos sinua mietityttää, mittaatko itse videokampanjointiasi fiksusti, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen joonas.imelainen@tulos.fi tai +358 40 763 1809. Käydään läpi yhdessä, miten voisimme auttaa sinua kehittämään mittareitasi.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio