Kaikki irti sisäisestä hausta – iSEO (Internal Search Engine Optimization)

Miksi optimoida sisäistä hakua?

Sisäistä hakua käyttää jopa 30-45 % vierailijoista. Käyttäjät ovat tottuneet googlettelemaan ja käyttämään hakua. Suurin osa verkkosivuston vierailijoista tulee käyttämällä hakua, joten on siis luonnollista, että he käyttävät sivuston sisäistä hakua, elleivät löydä heti etsimäänsä tietoa. Kannattaa jopa kannustaa sivustohaun käyttöön.
Hakua käyttävät vierailijat konvertoivat jopa 5x tehokkaammin. Hakua käyttävät henkilöt haluavat käyttää sivuasia tai verkkokauppaasi. He haluavat löytää sieltä ratkaisua ongelmaansa. Sisäisen haun merkitys korostuu verkkokaupoissa. Kun kuluttaja on laittanut ostohousut jalkaan, etsii hän tiettyä tuotetta ja tämän löytäminen navigaatioviidakosta vie yleensä liian kauan aikaa.
Sisäinen haku paljastaa sivustossa puutteita. Puutteita saattaa olla navigaatiossa, sisällössä tai sivustolla käytetyssä kielessä. Sisäisen haun käytetyimmät termit kertovat hyvin paljon siitä, mitä kävijät hakevat sivustolta. Pitäisiköhän ne nostaa navigaatiossa mahdollisimman helposti saataviksi?
Hakutermejä analysoimalla saa selville käyttäjän ja sivuston kielen erot. Onko mahdollisesti kävijä päätynyt väärään kieliversioon? Linkitetäänkö kieliversiot hyvin keskenään? Käytämmekö yrityksen sisäistä slangia vai puhummeko asioista samoilla termeillä mitä kävijät hakevat? Perinteisesti verkkosivuilla puhutaan omasta tarjonnasta – ei siitä, mitä asiakkaat hakevat.
Termien lisäksi sisäisen haun käytöstä kannattaa katsoa, millä sivuilla hakua käytetään. Löytyykö ”umpikujia” eli sivuja, joilta ei osata edetä vaan päätetään käyttää sisäistä hakua. Analysoi, mitä termejä milläkin sivulla käytetään. Sieltä saattaa löytyä asioita, joista kannattaisi kyseisellä sivulla puhua.

Hakutulossivu ei ole vain lista sinisiä linkkejä

Muokkaa hakutuloksia

Sisäisen haun optimoinnin tarkoitus on aivan sama kuin hakusanamarkkinoinnilla. Tarjotaan käyttäjälle meidän haluama sivu hakutuloksissa ensimmäisenä. Erona normaaliin SEO Ja Adwords tekemiseen on se, ettei meidän tarvitse tanssia minkään yksittäisen ulkopuolisen hakukonejätin kanssa. Voimme päättää mitä hakumoottoria sivustolla käytetään, voimme päättää mitä tuloksia tuloksissa nostetaan ja miltä tulossivu näyttää. Tämä fakta vain usein unohdetaan ja jätetään sivuston kehityksen ulkopuolelle.
Jos 40 % konvertoivista käyttäjistä näkee hakutulossivun, niin miksemme mainosta ykköstuotettamme hakutulossivulla. Promotaan uusimpia kampanjoita hakutulossivulla ja nostetaan juuri meille tärkeimmät tuotteet ja sivut hakutulosten kärkeen.
rikastettu sisäisen haun tulossivu

Infograafeilla 70 % CTR hakutulossivulla

Pelkistä avainsanoista on vaikea tulkita mitä kävijä oikeasti hakee. Sivustolla olevaa tietoa on niin monen laista. Hakeeko käyttäjä juuri tarkkaa tuotetietoa vai haluaako hän kenties katsoa, miltä tuote näyttää. Entä saattaisiko käyttäjä olla kiinnostunut tulemaan paikanpäälle katsomaan tuotetta? Kuten Googlen hakutuloksissa, on myös sisäisen haun tuloksissa hyvä tarjota eri tyyppistä tietoa käyttäjälle perustuen hänen käyttämäänsä hakusanaan.
Rikastetut hakutulokset, kuten kuvat ja infograafit, herättävät käyttäjien mielenkiinnon ja saavat kävijän sitoutumaan paremmin sivun sisältöön. Ihmisten on helpompi ja nopeampi hahmottaa visuaaliset elementit. Tästä syystä kannattaa hyödyntää esim. ikoneita hakutulossivulla.

Mistä liikkeelle?

Google Analytics - Sivustohaun yleisnäkymä
Analytiikka kuntoon! Ensiksi on nähtävä, miten sivustohakua käytetään. Kuinka moni käyttää sivustohakua, mitkä ovat sivustohaun termit ja miltä sivuilta hakuja tehdään? Näihin kysymyksiin helpoiten saa vastauksen Google Analyticsin sivustohaun seurannasta. Sivustohaun seuranta on osa normaalia Google Analytics raportointia, mutta se pitää erikseen asentaa toimintakuntoon. Käy tarkistamassa toimiiko teidän sivuston sivustohaku. Yleisnäkymä sivustohakuun löytyy valikosta Behavior -> Site Search -> Overview.
Sisäisen haun käyttöaste pitäisi olla jotain välillä 1-40 %. Lähempänä yhtä prosenttia ollaan perinteisillä yksinkertaisilla sivuilla, kun taas verkkokaupoille on yleisempää korkea sivustohaun käyttöaste. Jos sivustolla on vähän asiaa, mutta silti sivustohaun käyttö on todella suurta, kannattaa miettiä olisiko sivun navigaatiossa ja linkeissä jotain vikaa tai puhutaanko sivustolla varmasti samoista asioista, joita käyttäjät etsivät.

Sisäisen haun suosituimmat kyselyt

Tee hakuja suosituimmilla kyselyillä, asetu kävijän rooliin ja katso mitä tuloksia saat. Löydätkö etsimäsi? Miksi et löydä etsimääsi navigaation kautta? Käytetäänkö sivustolla samaa termiä kuin mitä käyttäjät ovat hakeneet? Sisäisen haun termeistä saa myös erinomaista sisältöä sivustolle. Jos siellä etsitään jotain sellaista mistä sivustolla ei vielä puhuta, niin ehdottomasti pitää tälle tehdä oma sivustonsa. Hyvä esimerkki suosituimmista kyselyistä B2B sivustolla liittyy hintoihin. Vaikkei verkkosivuilla haluta puhua hinnoista niin sinne voisi tehdä esimerkiksi yhden sivun hinnoitteluesimerkistä tai -perusteista.
Analytiikkaan on hyvä laittaa seurantaan haut, jotka palauttavat 0 hakutulosta. Tyhjä hakutulossivu antaa käyttäjälleen yleensä huonon käyttökokemuksen. Miksei sivustolta löydy kyseisellä haulla mitään? Sivustolle kannattaa lisätä näistä aiheista lisää sisältöä. Hyödyt näkyvät myös hakukoneliikenteessä, sillä tuskin Googlekaan yhdistää teidän sivustoa näihin hakutuloksiin.

Suosituimmat sivut

Millä sivuilla kyselyitä tehdään? Miksi juuri näillä sivuilla tehdään kyselyitä ja mitä näillä kyselyillä etsitään? Käytä sivustohaun kyselyitä hyödyksi kehittämään sivun sisältöä. Tarkista etsitäänkö sivulta, jotain mistä siellä ei puhuta.
Suosituimpien sivujen listalta löytyvät myös sivut, joissa kävijä päätyy umpikujaan. Helpota vierailijoiden navigointia tarjoamalla suoraa linkkiä etsityimpiin sisältöihin tai yhdistä sivujen sisältö.

Hakutulosten optimointi

Käy kokeilemassa mitä suosituimmat hakutulossivut näyttävät. Mitä informaatiota niissä tarjotaan? Mitä sivuja kyselyillä nousee kärkeen? Tarjoaako haku liiketoiminnan kannalta oikeita hakutuloksia (=sitä mitä haluatte myydä)?
Yleensä hakutulossivut tarjoavat täysin epärelevantteja hakutuloksia. Tämä johtuu siitä, että sivustolle on määriteltynä sivustohaun avainsanat väärin tai käytössä oleva hakumoottori ei osaa tulkita sivuja oikein. Ratkaisuna on määritellä sisällölle avainsanat tai vaihtaa hakumoottoria. Joitain hakumoottoreita voi myös opettaa. Sisäisen haun optimoinnissa pätee yleensä 80/20-sääntö eli optimoimalla 20 % tärkeimmistä avainsanoista saadaan optimoitua 80 % hakutuloksista.

Sisäisen haun optimoinnilla parempaa käyttökokemusta

Sivuton käyttökokemusta on parannettava ensiksi sieltä, mistä saadaan suurimmat hyödyt. Monessa sivustossa se tarkoittaa etusivun ja yleisen navigaation kehittämistä sekä oikopolkujen/CTA lisäämistä sivustolle. Kannattaa kuitenkin tarkistaa paljonko sisäistä hakua käytetään ja laskea paljonko sitoutuneista käyttäjistä käyttää sivustohakua. Tai kuinka moni ostoksen tehneistä on käyttänyt vierailunsa aikana sivustohakua. Osuus on varmasti suurempi kuin sivustohaun käyttöaste ja hakutulossivua optimoimalla saadaan vaikutettua juuri oikeaan käyttäjäryhmään.
Jos teidän sivuilla ei seurata sivustohaun käyttöä tai kaipaat lisää vinkkiä hakutulosten optimointiin niin laita viestiä!

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio