Hyvä asiakaskokemus – todellisuutta vai utopiaa?

Tunteeko yrityksesi johtoryhmä asiakkaiden ostopolun ja yrityksen toiminnan kriittiset kohdat ostopolun eri vaiheissa? Tai suhteessa kilpailijoihin? Pystyttekö oikea-aikaisesti kohtaamaan asiakkaanne relevantilla viestillä, joka parhaimmillaan ilahduttaa heidät positiivisesti, sitouttaa ja kasvattaa asiakkuuden arvoa (Customer Lifetime Value)? Asiakaskokemus – tai oikeastaan hyvä asiakaskokemus – ratkaisee, kuka pelin voittaa.
Jos vastaat kaikkiin alla oleviin kysymyksiin ”kyllä”, asiasi ovat kunnossa ja brändisi asiakaskokemus on huippuluokkaa. Jos vastaat johonkin kohtaan ”ei”, on kehitystyötä vielä tehtävänä.

1) Onko yritykselläsi kirkas asiakkuusstrategia, joka on johtoryhmäsi ja koko organisaatiosi agendalla?

Haluat saavuttaa kilpailuetua pyrkimällä erinomaiseen asiakaskokemukseen. Tunnet hyvin erilaistenkin asiakkaittesi tarpeet. Olet määritellyt ostajapersoonat sekä kartoittanut heidän ostopolkunsa (customer journey). Tuotat ilahduttavia asiakaskokemuksia ostopolun eri vaiheissa monikanavaisesti. Olet sitouttanut koko organisaatiosi tähän.

2) Oletteko ottaneet markkinoinnin automaatiotyökalun käyttöönne ja pystyttekö hyödyntämään sitä tehokkaasti asiakaskokemuksen parantamiseksi?

Teillä ei ole teknologiaongelmia, organisaatiossanne on riittävästi osaamista ja henkilöresursseja, jotta pystytte tuottamaan asiakkaitanne kiinnostavaa sisältöä oikeissa kanavissa oikeaan aikaan. Asiakkuusstrategia tukee erinomaisesti automaation käyttöä. Asiakkuutenne kukoistavat ja kasvavat.

3) Onko yrityksenne asiakaskokemus datalla ja tutkimustiedolla johdettua?

Verkkopalvelunne tuottama asiakaskokemus on mitatusti erinomainen. Asiakastyytyväisyytenne on huipussaan ja asiakkaanne ovat valmiita teitä suosittelemaan. Markkinoinnin ja mainonnan tuottavuus on mitattavasti hyvällä tasolla, jolloin jokainen investoitu euro tuottaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Datanne on kunnossa. Asetatte hypoteeseja, kokeilette uusia keinoja, testaatte ja mittaatte.
Mikäli jokainen kohta ei toimi teillä niin kuin Strömsössä, ette ole yksin. Asiakkuuksien kehittäminen monikanavaisessa, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ei ole helppoa. Teknologiaa tarvitaan, mutta pelkästään sekään ei auta. Sisällön tuottaminen on haasteellista. Mitä kannattaa priorisoida? Mitä jättää tekemättä? Mikä on kriittistä, mikä ei?

Jos koet, että apu voisi olla tarpeen, ota rohkeasti yhteyttä!

Sovitaan tunnin sparrauspalaveri, joka ei velvoita sinua mitenkään. Saat hyviä vinkkejä tai halutessasi enemmänkin apua monikanavaisen asiakaskokemuksesi kehittämiseksi ja yrityksesi kilpailukyvyn edistämiseksi automaatiota hyödyntäen.
Ota yhteyttä 

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio