Heikentyivätkö Facebook-mainonnan tulokset 2021? Ota ainakin nämä 3 asiaa huomioon vuonna 2022.

Vuonna 2021 tapahtui muutamia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet Facebook- ja Instagram-mainontaan, ja etenkin kun alustan sisäisiä tuloksia verrataan aiempiin vuosiin, voivat tulokset näyttää heikommilta. 

Merkittävin muutos oli Applen keväällä 2021 voimaan astunut iOS 14 -järjestelmäpäivitys, joka toi mukanaan tiukkoja tietosuojavaatimuksia sovelluksille ja antoi Applen käyttäjille mahdollisuuden kieltää sovellusten seuranta. Jotta Meta täyttäisi nämä vaatimukset, tuli sen tehdä muutoksia omaan mainosten hallintajärjestelmäänsä ja käytäntöihinsä. Tämä vaati tietysti myös mainostajilta toimenpiteitä. Seurannan heikentymisen myötä viimeistään kesällä 2021 muutokset alkoivat näkymään tuloksissa.

Konversiotapahtumien priorisointi ja raportoinnin muutokset

Meta vaati mainostajia toteuttamaan kevään 2021 aikana domainien varmennuksen eli vahvistamaan Business Managerissa domainien omistajuuden. Tämän jälkeen määritettiin pikseliin pohjautuville tapahtumille priorisointijärjestys. Priorisoituja tapahtumia on tämän jälkeen saanut olla vain kahdeksan kappaletta ja näiden täytyy olla priorisoituna sen mukaan, mikä on yritykselle arvokkain – esimerkiksi ostotapahtuma on useissa tapauksissa tärkein. Vaikka sivustolla olisi tapahtunut useitakin konversioita tietyn kävijän toimesta, vain korkein priorisoitu tapahtuma näkyy Facebookin raportoinnissa. Eli kaikkea dataa ei ole enää tallentunut tämän muutoksen jälkeen.

Lisäksi kaikkia attribuutiojaksoja ei ole enää tuettu, kuten 28 päivän sisällä mainosta klikanneet, vaan raportointi on ollut mahdollista maksimissaan seitsemän päivän ajalta. Tämä on vaikuttanut useassa tapauksessa siihen, miksi konversioiden määrä on raporteissa pienentynyt ja konversion hinta kasvanut verrattuna aiempiin vuosiin, vaikka mainonnan vaikutus olisikin todellisuudessa ollut yhtä hyvä tai parempi.

’28-day click or 1-day view’ attribuutiojakso ei ole enää saatavilla

Mukautettujen yleisöjen uudistaminen

Valtaosa mainostajista on hyödyntänyt markkinoinnissa pikselipohjaista uudelleenmarkkinointia, joka on ollut yksi toimivimmista tavoista saada aikaan myyntiä. Usealla mainostajalla erityisesti uudelleenmarkkinointiyleisöt, ja etenkin tuotepohjaiset sellaiset, saattoivat pienentyä ja tulokset heikentyä selvästi.

Pikselipohjaisten uudelleenmarkkinointiyleisöjen laajentamisen lisäksi vuonna 2022 on suositeltavaa hyödyntää Facebookin sisäistä dataa yhä enemmän kohdentamisessa. Voit uudelleenmarkkinoida Facebook ja Instagram Shopin, liidilomakkeiden ja Instant Experience -toimintojen perusteella tai Facebook-sivuun tai mainoksiin reagoineiden henkilöiden perusteella. 

Uutiskirjetilaajien tai liidien keräämisessä voidaan hyödyntää Facebookin omaa liidilomaketta sivustolla olevan lomakkeen sijaan, jolloin optimointi on Facebookille huomattavasti helpompaa ja tulokset todennäköisesti paranevat. Lisäksi on suositeltavaa hyödyntää omia asiakaslistoja enemmän kuin aiemmin, joiden pohjalta voidaan luoda mallinnettuja yleisöjä helpottamaan algoritmia löytämään laadukkaita yleisöjä. Uusasiakashankinnassa kannattaa tarkkojen yleisömääritysten sijaan käyttää aiempaa laajempaa kohdennusta.

Facebookin sisäisen datan mahdollisuuksia omaan Facebook-sivuun pohjautuen

Hyödynnä videota enemmän vuonna 2022

Vuonna 2021 Instagram julkaisi, ettei se ole enää pelkästään ”photo-sharing app”, vaan pyrkii keskittymään yhä enemmän videoihin ja viihdyttämiseen kuten TikTok. Tästä esimerkkinä Reels, jossa nyt myös mainostaminen on mahdollista. Videoiden määrä tulee siis todennäköisesti kasvamaan alustalla yhä enemmän ja niiden kulutus kasvaa käyttäjien joukossa entisestään, joten videotuotantoon kannattaa panostaa vuonna 2022 ja ottaa sen kehittämisessä huomioon myös kanavissa näkyviä trendejä ja elementtejä.

Jos haluat varmuuden siihen, onko tilinne optimoitu tehokkaasti näiden muutosten jälkeen tai kaipaat vinkkejä toimivien videomainosten toteuttamiseen, ota rohkeasti yhteyttä!

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio