Tulkitsetko Google Analyticsin ohjausvisualisointia oikein?

Toimiiko Google Analyticsin ohjausvisualisointi (Funnel visualization) ominaisuus mielestäsi luotettavasti vai tuleeko välillä tunne, että visualisoinnin lukemissa ei ole mitään tolkkua?  Siinä tapauksessa kannattaa lukea eteenpäin, miten ohjausvisualisoinnin asennus voi mennä vikaan tai miten vaiheiden tulkinnassa voi syntyä väärinkäsityksiä.
1. Vaikka kävijä avaisi eri vaiheiden sivuja useampaan kertaan, ohjausvisualisointi laskee yhden käynnin aikana avatut vaiheet vain yhden kerran. Visualisoinnin vaiheista ei voi luotettavasti päätellä, missä järjestyksessä kävijä etenee vaiheesta toiseen tai kuinka monta kertaa vaiheita avataan keskimäärin käynnin aikana. Myös tavoite lasketaan käynnin aikana vain yhden kerran, vaikka kävijä päätyisikin tavoitesivulle useampaan kertaan.
2. Jos käyttäjä päätyy tavoitteeseen käymättä kaikissa visualisoinnin vaiheissa, Google Analytics täydentää puuttuneiden vaiheiden sivujen avaukset ohjausvisualisoinnin raporttiin mukaan. Tämä saattaa vääristää useissa tapauksissa visualisoinnin tulkintaa.
Vinkki: Konversioon johtavien polkujen tulkintaan kannattaa käyttää ohjausvisualisoinnin lisäksi myös käänteistä tavoitteen polkua, joka näyttää tarkempia konversioon johtaneita reittejä.
3. Ohjausvisualisoinnin asetukset ja ehdot eivät vaikuta samaan tavoitteen muihin raportteihin. Jos tavoitteen polussa on required step ominaisuus käytössä, Analytics filtteröi ainoastaan ohjausvisualisoinnista kaikki muut käynnit pois ja näyttää vain sellaiset käynnit, joiden aikana kävijä on avannut required stepin edellyttämällä sivulla. Tällöin visualisoinnin konversioprosentti ja tavoitteiden määrä saattaa poiketa merkittävästi saman tavoitteen koko sivuston käyntien tulosprosentista tai Google Adwords tavoiteseurannan lukemista.
4. Korkea poistumisprosentti ohjausvisualisoinnin vaiheessa voi johtua siitä, että kävijä pitää yli 30 minuutin tauon selailussa tai palaa suorittamaan tavoitteen vasta seuraavan käynnin aikana. Tässä tapauksessa esimerkiksi Google Website Optimizer tai Google Adwords seuranta saattaa näyttää saman vaiheen konversioksi huomattavasti korkeampia lukemia, koska se laskee konversiota uniikkeina kävijöinä käyntien sijaan.
Vinkki: Selvitä kuinka monta käyntiä tai kuinka monta päivää tavoitteen toteutumiseen menee keskimäärin tai tarkasta ongelma katsomalla käänteistä tavoitteen polkua. Alkaako tavoitteen polku yllättävästä ohjausvisualisoinnin vaiheesta? Tämä saattaa viitata siihen, että kävijät pitävät pidempiä taukoja selailussa tai palaavat suorittamaan tavoitteen joskus myöhemmin, jolloin visualisointi näyttää todellisuutta suurempaa poistumisprosenttia.
5. Jos tavoitteen tyyppi on päähaku tai vakiolausekehaku (regular expression), myös visualisoinnin vaiheiden osoitteet tulkitaan vakiolausekehakuna ja vaiheiden asentaminen voi mennä helposti sekaisin.
Esimerkiksi seuraavat kolme vaihetta ja tavoitteen osoite visualisoinnissa:
^/kayttaja (vaihe 1)
^/kayttaja/salasana$ (vaihe 2)
^/kayttaja/salasanaok$ (vaihe 3)
^/kirjautuminen-ok/ (tavoite)
näyttävät päällisin puolin olevan ok mutta käytännössä kaikkien vaiheiden osoitteet täsmäävät vaiheen 1 ehtoon, jolloin visualisointi näyttää, että vaiheen 1 jälkeen kaikkien jälkimmäisten steppien konversio on 100%. Analyticsin mielestä käyttäjä on käynyt vain vaiheessa 1 ja sen jälkeen päätynyt tavoitteeseen. Tavoitteeseen päätyneiden käyntien osalta Analytics täydentää ”varmuuden vuoksi”, että kävijä on käynyt myös vaiheissa 2 ja 3. Tästä syystä näiden vaiheiden konversio on aina 100% ohjausvisualisoinnissa.
Tavoitteen osoitteen sisältyessä vaiheen 1 ehtoon esimerkiksi seuraavalla tavalla:
^/kayttaja/kirjautuminen-ok/
näyttää ohjausvisualisointi, että tavoitteen konversio on 0% ja kaikki kävijät lopettavat vaiheessa 1, koska Analyticsin mielestä kaikki sivun avaukset tulevat vain vaiheeseen 1 eikä käyttäjä pääse koskaan tavoitteeseen asti.
Jos 100%:n tai 0%:n konversio visualisoinnin vaiheissa on tuttu ongelma, kannattaa vakiolausekehaun syntaksi tarkastaa. Edellä mainittujen ongelmien korjaaminen onnistuu asettamalla tavoitteen polku esimerkiksi seuraavalla tavalla:
^/kayttaja/(?!salasana)
^/kayttaja/salasana(?!ok)
^/kayttaja/salasanaok
(?!) syntaksin avulla Analyticsille kerrotaan, että osoitetta ei lasketa mukaan jos suluissa oleva huutomerkin jälkeinen jatko sisältyy osoitteeseen. Tällä tavalla Analytics ei kohdenna kaikkia avauksia ensimmäisen vaiheen ehtoon ja ohjausvisualisointi näyttää järkevämpiä lukemia.
Oikein asennettuna ja oikealla tavalla tulkittuna ohjausvisualisointi on tehokas tapa analysoida tavoitteiden toteutumista ja ongelmakohtia. Ongelmakohtia kannattaa alkaa tehostamaan esimerkiksi konversio-optimoinnin avulla.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio