Digital War Room parantaa web-analytiikan 3 kuolemansyntiä

Kuolemansynti 1: Vain seurantaa

Se, mitä moni kutsuu analytiikaksi, ei usein ole analytiikkaa lainkaan – se on vain seurantaa. Mitataan klikkejä, kävijämääriä, sivulta poistumisia. Mitataan kampanjan tuomia asiakasmääriä, eri kanavien suhteellisia osuuksia ja verkkokaupan tuottamia euroja. Silti tällainen “analytiikka” on vain tapahtuneen seurantaa. Ongelma on, että tämä synnyttää valheellisen tekemisen tunteen.
Seurannan perusteella juuri mikään ei muutu tai kehity. Ylin johto ei osallistu analytiikan hyödyntämiseen eikä asiakkuuden arvoa ja asiakashankinnan hintaa eri kanavissa käytetä johtamisen välineenä.
 

Kuolemansynti 2: Kokonaiskuva puuttuu

Törmäämme asiakastyössämme jatkuvasti tilanteeseen, jossa analytiikka tuottaa sirpaleista taistelutason dataa – mutta sodanjohtotason kokonaiskuva puuttuu. Kokonaiskuvan puute on niin totaalinen, että sitä ei edes huomata. Tyydytään yhtäältä raportoimaan verkkosivujen kasvaneita konversioasteita ja samaan aikaan toisessa neukkarissa käydään keskustelua viimeisimmän suoramarkkinointikampanjan tuloksista – ilman, että nämä koskaan kohtaavat. Budjetit ovat erilliset, raportointikäytännöt kirjavat ja päättäjät eivät optimoi kokonaisuutta, vaan kukin vain omaa sirpalettaan.
Analytiikka tarjoaa aidon kokonaiskuvan, kun kolme ehtoa täyttyvät:

  1. Laaja: Yhdistetään tieto kaikista asiakaskohtaamisten kanavista (verkkosivusto, hakumarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, printti-, suora- tv- ja radiomainonta, sosiaaliset mediat).
  2. Syvä: Analysoidaan tuloksia kaikissa näissä kanavissa koko asiakkuuskaaren mitalta (uusien ja vanhojen asiakkaiden tavoittaminen, vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, ostoon aktivointi ja asiakaslojaliteetin ylläpito).
  3. Aktiivinen: Analytiikka on aktiivinen johtamisväline, ei kuivakkaa raportointia.

Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, analytiikka ei tuo aitoa kokonaiskuvaa. Silloin tärkeimmät kehityskohteet eivät saa ansaitsemaansa tukea, vaan huomio ripotellaan sinne sun tänne.
 

Kuolemansynti 3: Tieto ei muutu toiminnaksi

Harva yritys on aidosti analytiikkaohjautuva. Tietoa kerätään, seurataan ja jalostetaan. Mutta tuo tieto ei aidosti muutu toiminnaksi. Kun toiminnaksi vieminen puuttuu, budjettia ei allokoida lennossa uudestaan, rooleja ei vaihdeta, miehitystä ei lisätä tai vähennetä analytiikan osoittamien tosiasioiden pohjalta. Organisaatio jatkaa vanhaa rataansa pienin viilauksin, vaikka maailma ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat ympärillä.
Analytiikkaohjautuva yritys tekee muutoksen päivässä, kaksi parhaassa. Yritys perustaa päätöksensä faktoihin, ei mielipiteisiin, perinteeseen tai reviireihin. Tärkeintä kaikista, analytiikkaohjautuva yritys on sulauttanut yhteen analytiikan ja johtamisen. Ne eivät pelkästään käy vuoropuhelua, vaan koko analytiikka on rakennettu siitä näkökulmasta, että sen avulla johdetaan päivittäistä kehitystyötä.
 

Kun kuolemansynnit uhkaavat, Digital War Room on ratkaisu

Digital War Room (DWR) toiminnallistaa tiedon, vastuuttaa ja valtuuttaa tekijät sekä varmistaa, että analytiikka tuottaa käytäntöön vietyjä ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin. DWR tekee analytiikasta nopeampaa ja luo enemmän yhteistyötä organisaation eri sidosryhmien välille.
Ennenkaikkea, DWR tuottaa viimeiselle riville lisää euroja perinteistä analytiikkaa nopeammin.
Mutta mikä on Digital War Room?
Se on Tuloksen tapa tehdä vaikuttavaa analytiikkaa – ja ratkaista analytiikan kolme kuolemansyntiä. DWR on samalla sekä metodi että fyysinen työhuone.

Tulos Digital War Room
Tulos Digital War Room

 
Kokonaisuuteen kuuluu fyysinen työtila seinille ripustettuine näyttöineen; työprosessi; tekniset työkalut; työsessioiden fasilitointi; kehitystyön mittarointi; analytiikka; kehitysideoiden testaaminen ja sosiaalinen sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin.
DWR:n työrytmi koostuu päivittäisistä tai viikottaisista tiimityösessioista, jotka valmistellaan, johdetaan ja jälkihoidetaan. Edistymistä sessioiden välillä seurataan sähköisesti. Painopisteenä on analytiikan jatkuva vieminen käytännön toimenpiteiksi, projekteiksi ja muutoksiksi. Näitä muutoksia johdetaan aktiivisesti samasta paikasta kuin analytiikkaakin. Toiminta on saumatonta ja nopeaa.
Idea ei ole uusi – erilaisia tilannehuoneita, control towereita ja johtokeskuksia on ollut aina – mutta Tulos on jalostanut sen digiaikakauden tarpeisiin. Seuraavassa kirjoituksessa kerron, mitä olemme oppineet Digital War Roomia kehittäessämme ja millaisia tuloksia asiakkaamme ovat saavuttaneet. Jos kiinnostuit DWR-työstä, ota minuun yhteyttä.
 

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio