Niko Sulkakoski 3.6.2018

Digitaalisen markkinoinnin sanasto

Kokeile, tunnetko digitaalisen markkinoinnin termejä! Älä anna asiantuntijoiden jargonin hämätä, vaan tarkista sanastostamme, mistä on kyse.

Avainsanatutkimus l. avainsanakartoitus

Avainsanatutkimus kartoittaa keskeiset avainsanat, joita käytetään verkkosivuston hakukoneoptimoinnissa ja hakusanamainonnassa. Avainsanojen tutkimiseen käytetään useita eri työkaluja, jotta saadaan mahdollisimman kattava lista sekä avainsanoista että avainsanalausekkeista.

B2B-markkinointi

B2B-markkinointi tarkoittaa toisille yrityksille suunnattua markkinointia. ”B2B” tulee ilmaisusta ”b to b” eli ”business to business”. Erona kuluttajille suunnattuun eli B2C-markkinointiin on tarkemman kohdennuksen tarve ja pidemmän ostoprosessin huomioiminen.

Black Friday

Black Friday on Yhdysvalloista Eurooppaan levinnyt kaupallinen juhlapäivä, joka ajoittuu marraskuun neljännelle perjantaille. Tyypillisesti kauppiailla on Black Fridayn aikana erikoistarjousia ja erikoiseriä, jotka ovat voimassa vain kyseisenä päivänä.

CPA l. Cost Per Action

CPA on hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa korvauksen toteutuneista teoista kuten tuotteen tai palvelun tilaus, yhteydenotto tai lomakkeen täyttö.

CPC l. Cost Per Click

CPC, eli hinta per mainosklikkaus, on hinnoittelumalli, jota käytetään esimerkiksi hakukonemainonnassa ja muussa internetmainonnassa. Hinta per klikkaus -termillä tarkoitetaan hintaa, jonka maksat yhdestä klikkauksesta mainokseesi, joka tuo sivuillesi yhden kävijän. Google AdWords -hakusanamainonnassa yhden klikkauksen hinta on sitä suurempi, mitä enemmän hakusanalla on kilpailua.

CTR l. Click Through Rate

CTR, eli suomeksi napsautussuhde tai klikkaussuhde, on tapa mitata verkkomainonnan toimivuutta. Napsautussuhde kertoo, kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä. CTR-arvo voidaan siis laskea jakamalla mainoksen klikkausten määrä mainoksen näyttökertojen määrällä. Jos mainoksesi esimerkiksi näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 10 kertaa, CTR-arvo on 1 %.

Tyypillisesti bannerimainosten klikkaussuhde on selvästi alle yhden prosentin. Sen sijaan tarkasti kohdennetussa hakusanamainonnassa voidaan päästä kymmenien prosenttien lukuihin.

Google AdWords -mainonnassa avainsanan CTR-vaikuttaa myös kyseisen avainsanan hinnoitteluun. Jos mainos on toimiva kyseiselle sanalle, on CTR-arvo hyvä, ja Google palkitsee tämän edullisemmilla klikkaushinnoilla. CTR on kuitenkin vain yksi klikkien hintaan vaikuttava tekijä.

CPM l. Cost Per Mille

CPM, josta käytetään myös nimitystä CPT (Cost Per Thousand), on mainonnassa käytettävä termi, joka tarkoittaa hintaa per tuhat näyttöä (mille on latinaa ja tarkoittaa tuhatta). Sitä käytetään mainonnan suhteellisten kulujen mittaamisen eri medioissa. Usein verkkomedioiden tarjoamat mainospaikat on hinnoiteltu CPM:n mukaan. Jos esimerkiksi mainoskampanjan kulut ovat 10 000 euroa ja mainos näytetään 2 300 000 kertaa, voidaan CPM-arvo laskea seuraavasti:
CPM = 10 000 € / (2 300 000 / 1 000) = 4,35 €

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi on digitaalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinointia. Digimarkkinointi on siis tiivistettynä web-, mobiili- ja sähköpostimarkkinointia. Digitaalinen markkinointi ei ole ainoastaan perinteistä bannerimainontaa, vaan digimarkkinointia ovat myös hakukoneoptimointi, hakusanamainonta ja sosiaalista mediaa hyödyntävä sissimarkkinointi.

DoubleClick by Google

DoubleClick for Publishers by Google (DFP) on mainoshallinnan ratkaisu, jonka avulla sivuston ylläpitäjä voi hallita erilaisia mainosratkaisuja. Se korvasi vuonna 2012 aiemmin Google AdManagerina tunnetun sovelluksen.

Google AdSense

Google AdSense -mainosverkon avulla niin pienet kuin suuretkin blogit ja verkkopalvelut voivat helposti hankkia mainostajia sivuilleen.

Google Ads (Google AdWords)

Google Ads -mainonta (aiemmin Google AdWords) tarkoittaa hakusanamainontaa Googlen hakukoneessa.

Google Ads (Google AdWords) -laatupisteet

Jokainen Google Ads-mainos saa laatupisteet, jotka perustuvat sekä mainoksen laatuun tai laskeutumissivun laatuun. Laatupisteet vaikuttavat AdWords-mainonnan klikkihintoihin.

Google Ads (Google AdWords) -tulosseuranta

AdWords-tulosseuranta mahdollistaa sen seuraamisen, mitkä kampanjat, mainosryhmät, avainsanakohdistukset ja mainostekstit johtavat esimerkiksi myyntiin, tarjouspyynnön lähettämiseen tai rekisteröitymiseen.

Google Signals

Google Signals on lisäosa jonka saa kytkettyä Google Analyticsiin. Google Signals hyödyntää Google-tilien kirjautumistiedot tunnistamaan kävijät ja yhdistämään eri laitteilla tehdyt sivustokäynnit toisiinsa. Se luo kerätystä datasta raportteja joista voi tutkia esimerkiksi erilaisten laitteiden käyttöä ostoprosessin aikana. Näistä voi saada selville muun muassa minkälaisella laitteella kävijä tuli ensimmäistä kertaa sivustolle ja mille laitteelle kävijä mahdollisesti siirtyi tekemään lopullisen ostoksen.

Google Tag Manager

Google Tag Manager on sovellus, jonka avulla voit itse hallinnoida verkkosivustosi ”tägejä” eli niitä koodinpätkiä, joita sivuston koodiin tulee lisätä esimerkiksi web-analytiikkaa varten. Tag Managerilla koodit lisätään helpon käyttöliittymän kautta, eikä tarvitse mennä penkomaan itse sivun koodia.

Google Analytics

Google Analytics on maksuton web-analytiikkasovellus, jota käytetään selaimen välityksellä. Sillä voidaan seurata vapaasti määritettävien tavoitteiden toteutumista ja verkkokaupan liikevaihtoa sekä sitä, millainen internetmarkkinointi on johtanut näihin.

Google Website Optimizer

Google Website Optimizer oli ilmainen työkalu, jonka avulla sivuston konversioprosenttia saattoi parantaa. Sovelluksella pystyi testaamaan kahta www-sivun versiota kerrallaan, eli tekemään niin kutsuttua A/B-testausta, tai testaamaan samanaikaisesti useampaa muuttujaa yhdellä sivulla, mitä kutsutaan multi variable -testaukseksi. Google Website Optimizer lakkautettiin kesällä 2012, ja osa ominaisuuksista siirtyi Google Analyticsiin.

Hakukoneoptimointi l. Search Engine Optimization l. SEO

Hakukoneoptimointi (eli Search Engine Optimization l. SEO) on näkyvyyden hallintaa hakukoneissa. Hakukoneoptimointi tarkoittaa prosessia, jossa verkkopalvelu suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään siten, että hakukoneet, kuten Google, löytävät palvelun mahdollisimman hyvin. Lisäksi hakukoneoptimoinnin tukena voidaan hyödyntää sosiaalisia medioita sivuston sisällön markkinoimisessa. Näin sivustolle saadaan linkkejä, jotka vaikuttavat hakutulossijoituksiin.

Hakukoneoptimointistrategia l. SEO-strategia

Hakukonelöydettävyyden strategia eli hakukoneoptimointistrategia määrittää suuntaviivat ja painopistealueet yrityksen verkko- ja hakukonenäkyvyyttä parantaville toimenpiteille. SEO-strategia on suunnitelma siitä, miten asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin päästään optimoinnin avulla.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta tai hakukonemainonta (Pay-Per-Click, PPC) on hakukoneissa tapahtuvaa mainontaa, jossa maksetaan jokaisesta napsautuksesta. Hakusanamainonnan hyödyt ovat kohdennettavuus, kustannustehokkuus ja mitattavat tulokset. Hakusanamainontaa voi tehdä esimerkiksi Google-, Yahoo- ja Live Search -hakukoneissa.

Internetmarkkinointi

Internetmarkkinointi on yleistermi, jolla tarkoitetaan kaikkea internetissä toteutettavaa markkinointia.

Julkaisujärjestelmät

Julkaisujärjestelmä (CMS, Content Management System) on verkkopalveluiden ylläpitoon ja päivitykseen tarkoitettu työkalu.

Karttahaku

Karttahaku on yleinen nimike verkkopalvelusta joka tarjoaa palvelua jonka avulla löydät etsimäsi kohteen kartalta.

Karttahaku-palveluissa on myös usein reittipalvelu, jonka avulla saat ohjeet perille löytämiseksi. Karttahaun avulla voit helposti hakea yrityksiä tai palveluja kartalle. Lähes kaikki karttahaut ovat dynaamisia, eli karttakuvaa voi siirrellä raahaamalla sitä hiirellä.

Konversio

Konversio tarkoittaa sivustolle asetetun mitattavan tavoitteen täyttymistä. Verkkokaupassa tämä tarkoittaa onnistunutta tuotteen tilausta, b2b-yritykselle kenties yhteydenottolomakkeen lähettämistä ja blogissa kenties RSS-syötteen tilausta. Konversiota mitataan konversioprosenttina. Verkkokaupassa konversioprosentti saattaa olla välillä 0,10-30 %. Konversion parantaminen eli konversio-optimointi on sivujen muokkaamista ja muutosten vaikutusten testaamista sivuston käyttäjillä.

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi (Affiliate Marketing) on markkinointimuoto, jossa yritys maksaa korvauksen kumppaneilleen heidän tuottamiensa tulosten perusteella. Yritys maksaa palkkiota kumppanille jokaisesta kävijästä, leadistä tai myynnistä. Katso myös: kumppanuusmarkkinointi ja affiliate-markkinoinnin konsultointi.

Kävijäseuranta ks. Web-analytiikka

Markkinointimix

Markkinointimix (marketing mix) tarkoittaa markkinoinnin keinojen kokonaisuutta, johon sisältyy esimerkiksi mainonta, hinnoittelu, saatavuus ja itse tuotteen tai palvelun ominaisuudet.

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on tärkeä osa yrityksen toimintasuunnitelmaa. Muista ottaa hakukonemarkkinointi osaksi markkinointisuunnitelmaasi.

Natiivimainonta l. native advertising

Suomen IAB-järjestön (Interactive Advertising Bureau) natiivimainonnan oppaan mukaan ”Natiivimainonta on markkinointiviestinnän muoto, jossa mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut median omalle sisällölle.” Lue lisää natiivimainonnasta ja sen mahdollisista hyödyistä linkinrakennuksessa.

Oma media

Oma media on organisaation kokonaan itse hallitsema media, kuten verkkosivusto, blogi tai uutiskirje. Oman median lisäksi mediakenttä voidaan jakaa ostettuun ja ansaittuun mediaan.

Pitkä häntä l. The Long Tail

Pitkä häntä eli The Long Tail tarkoittaa verkossa laajaa valikoimaa niitä tuotteita, joita myydään jopa yksittäin. Eri pitkän hännän tuotteita on paljon, kun suosituimpia tuotteita eli niin sanottuja hittituotteita on muutamia. Hittituotteita myydään isoja volyymeja. Kun yksittäisiä pitkän hännän tuotteita on paljon, muodostavat ne jopa merkittävämmän myynnin kuin suositut tuotteet.

RankBrain

RankBrain on nimitys Googlen koneoppimisen teknologialle. RankBrainin sanotaan olevan kolmanneksi tärkein tekijä (linkkien ja sisällön jälkeen), joka vaikuttaa Googlen hakutulosten järjestykseen.

RTB l. Real Time Bidding

RTB tai Real Time Bidding on tapa ostaa mainostilaa reaaliajassa huutokauppaperiaatteella ja jokainen mainosnäyttö myydään yksitellen. Tätä hyödynnetään usein ohjelmallisessa mainonnassa.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelun on oltava sellainen, että kuka tahansa pystyy käyttämään sitä. Saavutettavuuden vastine fyysisessä maailmassa on esteettömyys.

Sissimarkkinointi

Sissimarkkinointi (Guerilla Marketing), on Jay Conrad Levinsonin vuonna 1984 keksimä termi. Sissimarkkinoinnin tunnusmerkkejä ovat epätavalliset markkinoinnin keinot, joita yleensä yhdistävät luovuus, ketteryys, mielikuvitus, edullisuus ja tuloksellisuus. Netissä sissimarkkinointi hyödyntää usein sosiaalista mediaa eli blogeja, äänestyssivustoja ja muita yhteisöllisiä verkkopalveluita.

Snoobi

Snoobi on suomalainen maksullinen web-analytiikkaohjelmisto, jota käytetään selaimen kautta. Se soveltuu erityisesti suoramarkkinointia harjoittaville b2b-yrityksille, koska siitä nähdään kävijän työnantaja, jos kyseisen organisaation IP-osoiteet on rekisteröity. Snoobilla voidaan tarkastella yksittäisten kävijöiden liikkeitä sivustolla. Keväällä 2012 Fonecta osti Snoobin, joka jatkaa itsenäisenä yhtiönä Fonecta-konsernissa.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media -ilmaisulla tarkoitetaan yhteisöllisiä verkkopalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, Google+, Instagram ja Pinterest. Tiesitkö, että yksi ensimmäisistä sosiaalisen median kanavista on suomalainen keksintö? Jarkko Oikarinen loi vuonna 1988 Internet Relay Chat -sovelluksen eli IRC:n, tuttavallisemmin irkin, joka mahdollisti reaaliaikaisen keskustelun.

Web-analytiikka l. kävijäseuranta

Web-analytiikka, johon viitataan myös sanoilla ”kävijäseuranta” ja ”verkkoseuranta”, tarkoittaa verkkosivuston kävijöiden käyttäytymisen tutkimista. Kävijäseurantaa tehdään sivuston ja sen markkinoinnin kehittämiseksi.

Web-analytiikassa voidaan käyttää monelaisia ohjelmistoja, joista jotkut perustuvat sivuille asennettavaan JavaScript-koodiin, toiset palvelimen kokoamaan lokitiedostoon ja toiset edellisten yhdistelmään. Sivustoille voidaan määrittää tavoitteita, joiden laukeamista mitataan ohjelmistoilla kuten Google Analytics.

TNS Metrix

TNS Metrix on verkkopalveluiden kävijämittaukseen erikoistunut palvelu.

Tulospohjainen markkinointi

Tulospohjainen markkinointi on markkinointimuoto, jossa yritys maksaa korvauksen palvelun toimittajalle tämän tuottamien tulosten perusteella.

Niko Sulkakoski

Programmatic Trainee

Niko työskenteli Tuloksella ohjelmallisen ostamisen traineena vuosina 2019–2020.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas strategiasessio