Case: Hakukoneoptimoinnilla loistotuloksiin

Laserleikkaus.fi on Silmäasema Fennican sivusto, joka tarjoaa asiakkaille taittovirhekirurgian palveluita. Yhteistyötä Tulos Helsingin kanssa on tehty vuosi ja kumppanuudella on saatu aikaan huikeita tuloksia. Hakukoneoptimoinnin siivittämänä maksuttoman hakukoneliikenteen määrä sivustolla on kasvanut vuodessa 155 % ja yhteydenottopyyntöjen määrä 700 %.

Verkosta löytyminen elintärkeää liiketoiminnalle

Laserleikkauksen sivusto lanseerattiin maaliskuussa 2011. Silmäasema Fennican mainostoimisto Ida Fram suositteli Tulosta tekemään hakukoneoptimointia sivustolle, sillä aiempi yhteistyö toimistojen välillä oli osoittautunut hedelmälliseksi.
Silmien laserleikkausta ostettaessa asiakkaan ostoprosessi on pitkä ja kestää tyypillisesti jopa kaksi vuotta. Siksi prosessin pisin ja raskain vaihe on tiedon etsintä, joka keskittyy pääasiassa verkkoon.
Asiakas vertailee vaihtoehtoja eri toimijoiden välillä ja usein tekee myös lopullisen leikkauspäätöksen pelkästään tämän informaation pohjalta. Hakukoneoptimoinnin rooli on siis ratkaisevan tärkeä, sillä asiakkaan täytyy löytää päätöksen tueksi tarvitsemansa tieto verkosta helposti  ja selkeästi.

Kokonaisvaltaista konsultointia tulokset mielessä

Verkkosivuston sisältö luotiin Tuloksen tekemän avainsanatutkimuksen pohjalta, jonka avulla tärkeimmät kuluttajien tekemät haut pystyttiin ottamaan huomioon. Tulos myös järjesti koulutusta hakukoneoptimoinnista copywriterille.
Lisäksi Tulos konsultoi teknisessä hakukonenäkyvyydessä, julkaisujärjestelmän käyttöönotossa sekä teki teknisen auditoinnin verkkosivuston lanseerauksen yhteydessä.
”Valitettavan usein sivustouudistuksen yhteydessä hakukonenäkyvyys ottaa pahasti osumaa ja optimoija saa olla siivoamassa sotkua. Laserleikkauksen tapauksessa Tulos sai olla sivuston lanseerauksessa alusta lähtien mukana, jolloin jo varhaisessa vaiheessa pystyttiin ottamaan huomioon hakukoneoptimoinnin näkökulma”, kertoo Jenni Siikaniva Tulokselta.
Yhteistyötä jatkettiin jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla. Sivustolle ideoitiin sisältösuunnitelma, jonka pohjalta kuukausittaiset optimoinnin toimenpiteet tehtiin. Palettiin otettiin lisäksi mukaan myös hakusanamainonta, jolla Laserleikkaukselle saatiin kokonaisvaltaisempi läsnäolo verkossa.

Numerot eivät valehtele – tulokset puhuvat puolestaan

Onnistunut yhteistyö on yksi asia, mutta todellisten tulosten mittaaminen toinen. Laserleikkauksen kohdalla on helppo nähdä miten hakukoneoptimointi on vaikuttanut liiketoimintaan hyvin todellisella tavalla. Tässä oleellisia tilastotietoja siitä.

Yhteydenottopyyntöjen määrä kasvoi maksuttoman hakukoneliikenteen kautta 700 prosenttia. Siis kahdeksan kertaa enemmän yhteydenottoja kiinnostuneilta ostohaluisilta asiakkailta!
Hakukoneoptimoinnin siivittämänä sivuston maksuton hakukoneliikenne on kasvanut 155 prosenttia.

Maksuttoman hakukoneliikenteen kuvauksesta on jätetty pois brändisanat, jolloin tulokseksi on saatu hyvin todellinen kuva kehityksestä.

Näkyminen hakukoneissa on jatkuva prosessi – tarina jatkuu!

Hakukoneoptimointi ei ole koskaan kertaluontoinen projekti vaan jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja sinnikästä työtä. Oikotietä onneen tai hyviin tuloksiin ei ole olemassa.
”Laserleikkauksen tapauksessa loistavat tulokset kertovat hienosta onnistumisesta. Yhteistyötä jatketaan edelleen ja olemme saaneet hoidettavaksemme myös Silmäasema Fennican Kaihi.fi -sivuston”, Tuloksen Siikaniva summaa.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio