Juuso Kataja 18.5.2021

Avainsanojen kannibalisaatio ja tuplasisältö

Sisällöntuotannossa on muutamia sudenkuoppia, joihin kokeneetkin kirjoittajat helposti sortuvat. Yleinen virhe on esimerkiksi keskenään samoista hakukonesijoituksista kilpailevien sisältöjen luominen, kuten täsmälleen samojen avainsanojen korostaminen useissa eri teksteissä.

Tässä kirjoituksessa käyn läpi, mitä avainsanojen kannibalisaatio sekä tuplasisältö tarkoittavat, sekä miten niitä kannattaa lähestyä optimaalisten hakukonesijoitusten kannalta.

Kirjoituksessa kuvatut ongelmat ovat hyvin tyypillisiä lähes kaikille sivustoille, ja niihin törmään käytännössä jokaisen sivustoauditoinnin yhteydessä.

Mitä avainsanojen kannibalisaatio tarkoittaa?

Avainsanojen kannibalisaatio tarkoittaa tilannetta, jossa samalla sivustolla on useampia eri sivunäkymiä, jotka kilpailevat saman avainsanan tai -sanaryppään sijoituksista Googlen hakukonetuloksissa.

Kannibalisaatio johtaa helposti tilanteisiin, jossa Google ei kykene päättämään, mikä näistä sivunäkymistä kertoo parhaiten aiheesta, mikä näkyy usein heikentyneinä sijoituksina hakukonetuloksissa kyseisillä termeillä.

Esimerkki

Sivusto X saa hakutermille Y kaksi erillistä sijoitusta hakukonetuloksiin, sijoille 9. ja 10. Alkusilmäykseltä tilanne voisi näyttää jopa positiiviselta, mutta todellisuudessa tilanne voi olla päinvastoin. Mikäli sivustolla olisikin kahden eri samasta aiheesta puhuvan näkymän sijasta vain yksi yhdistetty kirjoitus, pystyisi sivusto todennäköisesti sijoittumaan vielä korkeammalle ja mahdollisesti aina kolmen parhaan tuloksen joukkoon. On toki hyvä tiedostaa, että top 10 -sakkiin pääseminen kahdella tuloksella on melko harvinaista ja todennäköisemmin kannibalisaatiosta kärsivät sivut löytyisivätkin huomattavasti alempana hakukonetuloksissa.

Esimerkissä sivustolla on kaksi keskenään kilpailevaa sijoitusta (9. ja 10.) samalla avainsanalla. Ilman keskinäistä kilpailua sivuston sijoitus voisi olla huomattavasti korkeampi.

Hakukonesijoitusta laskevaan ilmiöön on tarjolla useampi selittävä tekijä:

  • Sisällön huomio ja arvo käyttäjälle jakaantuvat, eli yksi kirjoitus voi olla helposti kattavampi ja tarjota paremman sisällön, kuin usea erillinen kokonaisuus samasta aiheesta.
  • Sisäinen linkitys ja ulkoinen linkitys jakaantuvat kahden näkymän kesken, kun ne voisivat kaikki kohdistua vain yhdelle sisältönäkymälle.

Tuplasisältö

Tärkeintä on ymmärtää, että Google pyrkii suosimaan alkuperäistä sisältöä kopioiden kustannuksella. Tämän takia esimerkiksi muilta sivustoilta tai valmistajan valmiista tietopankista kopioidut sisältökokonaisuudet toimivat todennäköisesti huonosti hakukonesijoituksia tavoitellessa. Google voi pahimmillaan jättää kopioiksi tunnistamansa sivut kokonaan huomioimatta tai ne löytyvät hyvin heikoilla hakukonesijoituksilla.

Tuplasisältö voi kannibalisoida avainsanoja

Vaikka tuplasisällöt eivät aiheutakaan varsinaisia rangaistuksia Googlen puolelta, voivat ne helposti kannibalisoida tärkeitä avainsanoja, joka taas voi pudottaa hakukonesijoituksia melkoisesti.

Tuplasisältöäkin voi käyttää sivustolla

Vaikka tuplasisältö aiheuttaakin helposti ongelmia sivustolla, on täysin turvallista käyttää tiettyjä samoja tekstikappaleita useilla eri sivuilla. Tämä on täysin luonnollista, jos ajatellaan vaikkapa erilaisia verkkokauppojen tuotenäkymiä, joilla toistuvat samat lausekkeet vaihdon, palautuksen, takuun yms. suhteen.
Huomioi kuitenkin, että varsinaisen pääsisällön on oltava uniikkia, eikä yhtenäisillä sisällöillä kannata aloittaa sivua. Vältä myös käyttämästä samoja termejä sivun tärkeimmissä otsikoissa ja metatiedoissa.

Miten ongelmia voi havaita?

Yksi hyvä indikaattori avainsanojen kannibalisaatiosta on, jos sivustolla on useita hakutuloksia samalla hakutermillä. Tätä kannattaa tutkia Googlen Search Consolesta tai jollain hakusanojen sijoituksia seuraavalla työkalulla (usein maksullisia).

Esimerkissä käytettäköön Tuloksen omaa sivustoa, jolla on paljon erilaisia sisältönäkymiä, osin myös samoista sisältöaiheista. Koska sivusto ei suoriutunut suositulla sisältömarkkinointi-kyselyllä riittävän hyvin, tutkin mahdollista ongelmaa ja huomasinkin, että sivustolta löytyi useampi eri sisältö, jotka keskittyivät liian läheisesti samaan termiin ja aiheeseen.

Miten ongelmia voidaan korjata?

Ongelmien korjaamiseen on monia erilaisia keinoja, joiden käyttö on aina hyvin tapauskohtaista.

Sivujen yhdistäminen ja tarpeettomien näkymien poisto

Helpoin tapa korjata kannibalisaation aiheuttamia ongelmia on poistaa tarpeettomat kilpailevat sivut. Samalla poistettavista sivuista kannattaa ottaa parhaimmat sisällöt talteen ja yhdistää ne säilytettävään kirjoitukseen, mikä samalla parantaa sen laatua.

Poistetut näkymät tulisi lisäksi uudelleenohjata (301) säilytettävään sivuun, jolloin poistettaviin sivuihin osoittaneet linkit ohjautuvat oikeaan paikkaan. Toki oman sivuston sisäiset linkit kannattaa muutenkin käydä korjaamassa osoittamaan suoraan säilytettävään sivuun. Tähän ratkaisuun päädyttiin myös edellä mainitussa Tuloksen sivuston omassa esimerkissä, jossa tarpeeton palvelunäkymä ja vanhempi blogiteksti uudelleenohjattiin tuoreempaan blogitekstiin.

Canonical URL

Mikäli myös samasta avainsanasta kilpailevalle sivunäkymälle on selkeä tarve, voidaan hyödyntää myös canonical URL -määritystä. Tässä vaihtoehdossa siis molemmat näkyvät jäävät sivustolle näkyviin, mutta hakukoneille viestitetään, että toinen näkymistä on kopio alkuperäisestä.

On syytä huomioida, että tämä määritys on lähtökohtaisesti tarkoitettu vain tilanteisiin, joissa tarkoituksella pidettävä kaksi eri versiota samasta sisällöstä, kuten yhden tuotteen erilaiset koko- tai värivariaatiot.

Kilpailevan näkymän muokkaus ja sisäinen linkitys

Toisinaan kannibalisaatio voi aiheutua suhteellisen pienistäkin tekijöistä, kuten saman avainsanan käytöstä sisällön pääotsikossa (h1) ja metaotsakkeessa (meta title). Itse sisällölle voi olla käyttöä jatkossakin, jolloin koko sivun poistamisen sijasta voidaan hyvin harkita myös sisällön muokkausta, jossa kilpailutilanne poistetaan karsimalla kyseisiä avainsanoja.

Tämän lisäksi kannattaa muokattavalta sivulta tehdä sisäinen linkitys siihen näkymään, jolla avainsanalla halutaan näkyä. Linkityksen ankkuritekstinä voisi hyvin käyttää vieläpä kyseistä avainsanaa, jolloin myös Googlelle selkiytyy sivuston sisäinen nokkimisjärjestys.

Sivuston arkkitehtuuri ja valitun näkymän asema hierarkiassa

Kaikki sivunäkymät eivät suinkaan kannibalisoi toisiaan automaattisesti, vaan toisinaan Google osaa tunnistaa sivuston tärkeimmän näkymän kyseisellä hakutermillä ja näyttää sitä tuloksissa ilman, että muilla näkymillä olisi sijoituksiin vaikutusta. Yleensä tämä johtuu suoraan sivuston arkkitehtuurista, jossa tärkein sivu löytyy jo suoraan päänavigaation kautta ja samoilla termeillä ”kilpailevat” näkymät ovat syvemmällä arkistojen syövereissä. Keskinäiseen järjestykseen voidaan siis vaikuttaa jo sisältöarkkitehtuurisin keinoin.

Tulos apuna!

Jos tarvitset apua sisältöjesi auditoinnissa tai hakukonenäkyvyyden kehittämisessä, ota yhteyttä tai tutustu tarkemmin hakukoneoptimoinnin palveluihimme.

Juuso Kataja

SEO Consultant

Juuso on monissa mehuissa keitetty hakukoneoptimoinnin osaaja, joka on hankkinut kannuksensa web-devauksen ja hostaamisen maailmassa. Koulutukseltaan Juuso on web-suunnittelija, joten vahva pohja verkkosivustojen kehittämiseen tulee jo koulun penkiltä.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio