Asiakkaat tykkäävät Tuloksesta

Tulos Helsingin jokavuotisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat selvillä. Koska toimintamme on läpinäkyvää ja avointa, haluamme jakaa saavutukset julkisesti blogissamme.
Lähetimme huhti-toukokuun aikana sähköpostia kaikille asiakkaillemme ja pyysimme heitä vastaamaan nettipohjaiseen kyselyyn. Kyselyllä selvitimme miten tyytyväisiä nykyiset asiakkaamme ovat toimintaamme sekä aikaansaamiimme tuloksiin.

Neljä viidestä asiakkaasta suosittelisi Tulosta

Olemme erityisen iloisia siitä, että lähes puolet asiakkaistamme on jo suositellut meitä. Neljä viidestä Tuloksen asiakkaasta on jo suositellut tai suosittelisi varauksetta palvelujamme.
Suositteluargumentit olivat hyvin samansuuntaisia kuin viime vuoden kyselyssä. Vahva asiantuntijuus sekä palveluasenne ja yhteistyön sujuvuus olivat edelleen mainituimpia suositteluperusteita.
Useimmin mainitut argumentit suosittelun perusteena olivat:

  • Vahva asiantuntijuus ja ammattitaito
  • Palveluasenne ja yhteistyön sujuvuus
  • Tuloksellisuus
  • Intohimo tekemiseen, innokkuus, aito kiinnostus
  • Avoimuus, läpinäkyvyys


Kuva 1: Suosittelisitko Tuloksen palveluja kollegalle tai tuttavalle?

Tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät

Kysyimme asiakkailtamme myös kolmea tärkeintä tyytyväisyyteen vaikuttavaa tekijää. Asiakaspalvelu ja yhteistyön sujuvuus nousivat tänä vuonna toimenpiteiden tuloksellisuuden kanssa jaetulle ykköstilalle. Nämä kaksi tekijää olivat selkeästi muita tärkeämpiä.
Olemme erityisen tyytyväisiä tulokseen, sillä panostamme yhteistyön toimivuuteen asiakkaidemme kanssa ja se on vahvuutemme. Tuloksellisuus on puolestaan tärkein jokapäiväistä toimintaamme ohjaava periaate.
 

Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä Tuloksen toimintaan

Kysyimme myös asiakkaiden tyytyväisyyttä tuloslaisten tekemän työn eri osa-alueisiin. Palaute oli tänäkin vuonna erittäin positiivista; lähes kaikki vastaajat olivat joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä kokonaistyytyväisyyttä kysyttäessä.
Selvästi parhaiten suoriudumme edelleen asiakaspalvelussa. Kaksi kolmesta on asiakaspalveluumme erittäin tyytyväisiä, vaikka erittäin tyytyväisten osuus onkin hienoisessa laskussa viime vuoteen verrattuna. Tinkimättömästä palveluasenteestamme pidämme kiinni myös jatkossa ja kehitämme sitä edelleen.
Lähes kaikki vastaajat olivat toimenpiteidemme tuloksellisuuteen joko erittäin tai melko tyytyväisiä. Pääsimme tavoitteeseen, sillä erittäin tyytyväisten osuus kasvoi viime vuodesta. Toisaalta mukana oli nyt 6 prosenttia melko tyytymättömiä asiakkaita. Tulemme tekemään töitä asian eteen, sillä koemme kunnia-asiaksemme sen, että asiakkaat ovat tyytyväisiä tekemiimme tuloksiin.
Raportoinnin kehittämiseen tulemme jatkossa kiinnittämään erityishuomiota. Olemme jo tehneet konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nostaa tyytyväisyys takaisin viime vuoden tasolle ja ylikin.
Syvällinen ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta sekä toimialasta vaatii pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä. Toivommekin, että asiakkaamme auttaisivat meitä avoimella kommunikaatiolla asian parantamiseksi.
 
Kiitämme kaikkia vastaajia käyttämästänne ajasta ja arvokkaasta palautteesta. Vastauksia saimme määräaikaan mennessä 31 kpl ja vastausprosentti oli 42.
Ennen kaikkea kiitämme kuitenkin kehitysehdotuksista, joihin keskittymällä pyrimme saamaan tyytyväisyyden seuraavalla kierroksella vieläkin paremmaksi.

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio