Personoitu johtaminen säästää aikaa ja resursseja

Tulos sai viime vuoden lopulla hienon mahdollisuuden lähteä mukaan Euroopan parhaana työpaikkana palkitun ohjelmistoyritys Vincitin Leadership as a Service (LaaS) -palvelun demoon. Tuloksen lisäksi mukana demossa oli myös muita organisaatioita eri toimialoilta. LaaS ehdittiin ottaa kuitenkin Tuloksessa ensimmäisenä Suomessa käyttöön heti Vincitin jälkeen. Mitään takeita LaaSin toimimisesta ei ollut. Otimme siis rohkean askeleen kohti tuntematonta.
Mitä olemme Tuloksessa oppineet LaaSin avulla ja miten LaaS on muuttanut johtamistamme? Jatka lukemista, niin saat tietää!

Sama johtamismalli ei sovi kaikille

LaaS-työkalu on kehitetty Vincitillä ja sitä käytetään henkilöstön kehittymisen, työhyvinvoinnin, viestinnän ja urasuunnittelun tukena. Työkalun avulla ihmiset voivat johtaa itseään entistä helpommin. LaaSin perusidea on muuttaa johtaminen yksilölliseksi palveluksi.
Koska jokainen ihminen on erilainen ja tarvitsee erilaista tukea tekemiseensä työpaikalla, halusimme LaaSin myötä tarjota Tuloksessa jokaiselle mahdollisuuden valita itselleen sopivat johtamisen palvelut. Palveluita ei ole kuitenkaan pakko varata, vaan valikosta voi myös valita kohdan ”En tarvitse palveluita”. Tämä on myös yhtä hyvä valinta, kuin mikä tahansa muu.

Yksi painallus ja saat tukea

Palvelut on LaaSissa jaoteltu viiden eri otsikon alle: hyvinvointi ja työterveys, organisaatio ja johtaminen, osaaminen ja kehittymismahdollisuudet, päivittäinen työarki sekä työyhteisö ja ilmapiiri. Palveluita on kahdenlaisia: ydinpalveluita ja pikapalveluita.
Ydinpalveluista tuloslaiset voivat tilata esimerkiksi kehityskeskustelun, mentorointia, sparrauskaverin tai apua oman tulevaisuuden suunnitteluun.
LaaSin pikapalveluilla voi haastaa toimitusjohtajan painamalla ”Haasta Lasse” -nappia, kiittää kollegaa ”Kiitä kaveria” -napilla tai vaikkapa saada selkoa käytävillä liikkuneeseen huhuun ”Tapa huhu” -napilla. Pikapalveluiden tilauksia käydään läpi viikoittain yhteisessä sisäisen viestinnän tapaamisessa.
Suosituin palvelu Tuloksessa on ollut ”Sumppia ja kaljaa”, jota painamalla ihmiset saavat ehdottaa yhteistä tekemistä tuloslaisille. Olemmekin olleet erityisen iloisia siitä, että tuloslaiset haluavat viettää aikaa yhdessä myös työajan ulkopuolella.
Jokainen voi LaaSissa myös valita itselleen parhaiten sopivan palveluntarjoajan sekä toteutusmuodon palvelupyynnölleen. Yksi haluaa tilata kehityskeskustelun toimitusjohtajalta, toinen puolestaan tiiminvetäjältä.
LaaS palvelut

Tulokset yllättivät

Koko LaaS-ajattelumalli oli meille uusi, joten meillä ei ollut sen suurempia ennakko-odotuksia demoa kohtaan. Lähdimme siis avoimin mielin kokeilemaan uutta. Totesimme myös, että jos LaaS ei sovi meille, kokeilua ei ole pakko jatkaa – tulipahan ainakin kokeiltua.
Ensimmäisen LaaS-palvelukierroksen jälkeen tulokset ovat olleet kuitenkin herättäviä.
Selkeimmän muutoksen huomasimme kehityskeskusteluiden tarpeessa. Kehityskeskusteluja eri muodoissa pidettiin kaikkien kanssa Tuloksessa aiemmin kerran kvartaalissa eli neljä kertaa vuodessa. LaaSista kehityskeskustelun tilasi ensimmäisellä palveluvarauskierroksella 35:stä henkilöstön jäsenestä vain viisi henkilöä.
Aiemmin useamman kerran vuodessa pidetyt kehityskeskustelut saivat aina hyvät arvioinnit tuloslaisilta. Ne olivat suunnitelmallisia ja laadukkaita. Ei siis ollut kyse siitä, että keskustelut olisivat olleet huonoja.
Kehityskeskusteluiden sijaan LaaSista tilattiin sparrausapua ja mentorointia. Tuloksen rekrytointistrategian mukaisesti taloon palkataan lähes poikkeuksetta kokeneita huippuammattilaisia, joiden tekemisen taso on kovalla tasolla ja ihmisten odotetaan tuovan taloon uutta osaamista. Näin ollen mentorointi ja sparraus palvelumuotoina palvelevat paremmin tuloslaisten tarpeita.
Kehityskeskusteluita olisi todennäköisesti tilattu enemmän sellaisessa organisaatiossa, jossa on enemmän uraansa aloittelevia ihmisiä, jotka kaipaavat enemmän tukea kehittymiseensä.

Näkymätön näkyväksi

LaaSin avulla johtamisen palvelut tuodaan ikään kuin tarjottimella ihmisten eteen, jolloin kynnys niiden tilaamiseen on matala. Lisäksi LaaS muistuttaa palveluista, joiden et tietoisesti välttämättä tajua edes olevan olemassa.
LaaS kehittää johtamista ja auttaa keskittämään resurssit oikeisiin asioihin, jolloin toiminta tehostuu ja työtyytyväisyys kasvaa. Koska Tuloksessa olemme tottuneet vahvaan mittaamisen kulttuuriin, haluamme seurata kehitystä neljä kertaa vuodessa tehtävällä ”Miten lähellä Tulos on unelmatyöpaikkaasi? -kyselyllä”.
LaaSin myötä Tuloksessa ei enää arvailla minkälaista tukea henkilöstölle olisi hyvä tarjota, vaan keskitytään tarjoamaan niitä tukitoimintoja, joita ihmiset aidosti tarvitsevat.
Minkälaisia ajatuksia LaaS sinussa herättää?

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio