Maria Lantermino 1.8.2017

Älä keskity vain konversioon, vaan asiakkaan matkaan.

Nämä kohtaamispisteet muodostuvat sekä onlinessa että offlinessa. Kaikkiin kohtaamisiin yritys ei voi itse vaikuttaa. Kivijalkakaupassa asiakas hyväksyy kohtuullisenkin asiakaskokemuksen, koska hän on liikkeellä erilaisilla odotuksilla kuin verkossa. Hän on varannut aikaa tuotteen löytämiseen ja varautunut jonottamaan kassalla. Verkossa asiakkaan kärsivällisyys on toista luokkaa. Hän ei jonota eikä odota.

Keskimäärin noin 60 % ostopolusta on kuljettu ennen yhteydenottoa yritykseen

Onkin tärkeää ymmärtää digitaalista asiakaspolkua ja olla matkalla mukana vastaamassa asiakkaan kysymyksiin ja odotuksiin. Keskimäärin noin 60 % ostopolusta on kuljettu ennen yhteydenottoa yritykseen (Harvard Business Review). Niihin kohtaamisiin, joihin yritys voi vaikuttaa, kannattaa siis panostaa. Eri viestejä täytyy tuottaa asiakaspolun varrelle vastaamaan monessa kohdassa asiakasta mietityttäviin kysymyksiin. Niissä hetkissä on mahdollisuutesi vaikuttaa. Hyvällä käyttäjäkokemuksella ja oikeanlaisella sisällöllä pystyt vakuuttamaan asiakkaan tekemään ostopäätöksen. Asiakkaiden tavoitteita ja odotuksia on kuitenkin ymmärrettävä, jotta pystyt vastamaan heidän tarpeisiin.

Ymmärrä asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia

Ymmärrystä asiakkaista voi saada monella eri tavalla. Asiakastutkimukset ovat hyvä lähtökohta, mutta kerätty data on saatava toimivaksi työkaluksi läpi organisaation oikeanlaisen sisällön tuottamista varten. Toimiva työkalu sisällöntuottajille on ostajapersoonien luominen. Asiakkaista kerätystä informaatiosta (mm. kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset asiakaskyselyt, webanalytiikkadata, CRM-data) luodaan ostajapersoonat. Näin yrityksesi sisällöntuottajilla on yhteinen kuva kenelle ja mihin tarpeeseen sisältöä tehdään, sillä eri ostajapersoonilla on eri sisältötarpeet.  Näin sisällöstä tulee asiakaslähtöistä ja personoidumpaa, joka johtaa parempiin tuloksiin.
Ostajapersoonille kannattaa tehdä myös asiakaspolun mallinnukset. Mallinnuksen avulla löytyvät ne kipupisteet ja kohdat, jotka estävät asiakasta etenemästä ostopolulla. Näihin kohtiin pureutumalla ja tuottamalla osuvampaa sisältöä tai parantamalla asiakaskokemusta muuten esimerkiksi konversio-optimoinnilla, saadaan parannettua digitaalisen strategian tehokkuutta, joka johtaa lisämyyntiin. Pelkkään ostohetkeen keskittymällä yritys ei pysty kasvamaan.
Haluatko lähteä parantamaan asiakkaasi matkaa? Ota yhteyttä niin keskustellaan, mistä teidän kannattaisi lähteä liikkeelle, yhteys@tulos.fi tai p. 09 611 112.

Maria Lantermino

Business Development Specialist

Maria toimii Tuloksella Business Development Specialistina. Hänen työskentelytapaansa leimaavat nopea ydinongelmien kartoittaminen ja niihin tarttuminen. Marialla on poikkeuksellinen kyky esittää juuri oikeat kysymykset, jotta kasvun ja menestyksen solmukohdat saadaan esille nopeasti.

Marialla on pitkä kokemus B2B-asiakassuhteiden hoidosta ja myynnistä. Hänen taustansa ulkomainonnan ratkaisujen ja kansainvälisten työympäristöjen parissa on antanut erinomaiset valmiudet ymmärtää asiakkaan matkan eri vaiheita ja mahdollisia solmukohtia. Avain asiakaspolun haasteisiin löytyy datasta ja sen oikeanlaisesta käsittelystä ja yhdistämisestä.

Marialle priorisointi on tärkeää. Kaikkea on mahdotonta hoitaa kuntoon kerralla, joten parasta on päättää, mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä, ja keskittyä niihin. Kun prioriteetit alkavat hahmottua, hän innostuu helposti keskeisimmistä haasteista – ja osaa innostaa myös muita. Juuri kyky inspirointiin ja oivalluttamiseen on Marian tärkeimpiä vahvuuksia.

Vaikka Maria on ennen kaikkea analyyttinen ja strateginen ajattelija, hän tunnistaa myös tilanteet, joissa on paras lähteä vain tekemään: ”Aina ei ole aikaa miettiä strategiaa, vaan joskus paras tapa edetä on aloittaa konkreettinen tekeminen ja viilata suuntaa matkan varrella.”

Mariaa ajaa poikkeuksellinen intohimo paremman liiketoiminnan ja maailman rakentamiseen. Pelkkä kasvun saavuttaminen ei riitä Marian motivoijaksi – on rakennettava myös parempia asiakaskokemuksia, sujuvampaa asiakaspolkua ja liiketoimintaa, joka luo sekä yritykseen että asiakkaille hyvinvointia.

Asiakasymmärryksen ja strategisen ajattelun lisäksi myös kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyvät aiheet kuuluvat Marian erityisosaamiseen. Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset aiheuttavat edelleen kuluttajille haasteita. Vastuullinen kuluttaminen ja tuotteiden elinkaaren pidentäminen kiinnostavat ostajia, mutta koska tietoa on niukalti, on valintoja vaikea tehdä: ”Yrityksillä on paljon kehittämistä siinä, kuinka vastuullisuus valjastetaan kilpailueduksi ja kuinka vastuullisuudella voidaan luoda aitoa kilpailuetua.” Maria onkin kiinnostunut tulevaisuudessa työskentelemään ennen kaikkea sellaisten edelläkävijäyritysten parissa, joiden tavoitteena on rakentaa kannattavaa liiketoimintaa kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntäen.

Vapaa-aikaansa Maria käyttää perheen parissa, erityisesti luonnossa liikkuen. Hevoset ovat olleet jo kauan Marialle rakas harrastus, ja hän ratsastaa mielellään maastossa. Myös kiireetön ruuanlaitto on Marialle tärkeä ajanviete.

 

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas strategiasessio