5 syytä ja 6 tilannetta ottaa asiakasymmärrys haltuun

Menestynyt yritys käy vuoropuhelua asiakkaansa kanssa ja antaa sen, mitä asiakas tarvitsee. Sitä varten täytyy ymmärtää asiakkaan todelliset tarpeet. Miten niitä sitten saadaan tietoon? Asiakasymmärryksen kautta eli hankkimalla tietoa asiakkaista laaja-alaisesti ja syvällisesti sekä muodostamalla niistä muistettavia tarinoita joka päiväiseksi työkaluksi. Asiakaspersoonat ovat asiakkaiden tarpeiden kartoittamisessa erinomainen työkalu.
Asiakaspersoonien tekeminen vie jonkin verran aikaa ja resursseja, mutta asiakaspersoonien luomisella tai rikastamisella saavutat muun muassa seuraavia hyötyjä:

5 syytä ottaa asiakasymmärrys haltuun

Fokus. Jos palvellaan kaikkia, ei palvella kunnolla ketään. Joten palveluita ei voida tehdä kaikille, ja siksi on tärkeää määritellä se, kenelle sisältö tarjotaan ensisijaisesti.
Empatia. Persoonat auttavat ymmärtämään, visualisoimaan ja konkretisoimaan asiakasta ja hänen tarpeitaan.
Johdonmukaisuus. Persoonien avulla saavutetaan yrityksen sisällä yhteinen kieli, jolla puhua asiakkaista. Persoonat eivät myöskään edusta yhden ihmisen mielipidettä.
Tehokkuus. Persoonien ja asiakaspolun avulla luodaan yhteinen ymmärrys, mitä ollaan tekemässä ja mitä palveluita asiakas arvostaa. Näin todennäköisesti säästetään varsinaisessa tekemisessä, vaikka panostettaisiinkin persoonien mallintamiseen.
Päätöksenteko. Persoonien avulla tehdään parempia päätöksiä, sillä ne perustuvat tutkimukseen ja siten kaikkien sidosryhmien on helpompi niihin sitoutua.

6 tilannetta, jossa tukeutua asiakasymmärrykseen

Mihin tilanteisiin persoonat kannattaa luoda? Tässä muutamia markkinoinnin hyödyntämisen paikkoja:
Verkkosivuston uudistaminen
Onko teilläkin se tilanne, että jokainen yksikkö haluaa oman juttunsa etusivulle? Tai että yritetään palvella kaikkia kaikella tiedolla ja sisällöllä? Persoonien mallintamisen avulla selviää se, ketä ensisijaisesti palvellaan ja mitä tämä asiakaskunta teistä haluaa kuulla. Näin verkkosivusto tehdään asiakaslähtöisesti yrityslähtöisyyden sijaan.
Kohderyhmien päivittäminen
Ketä teidän tämän päivän asiakkaat ovat? Tai ketkä ovat tulevaisuuden asiakkaita? Missä nämä asiakkaat liikkuvat? Näihin kysymyksiin saa vastaukset persoonien avulla. Persoonat voidaan jopa viedä CRM:ään tai analytiikkaan, jotta voidaan analysoida ja jopa ohjata heidän käyttäytymistään.
Sisältö-, asiakkuus- tai markkinointisuunnitelman luominen
Keitä meidän tärkeimmät asiakkaat ovat ja mitä he arvostavat? Asiakasymmärrys on keskeinen työkalu liiketoimintastrategian ja toimintasuunnitelmien välissä. Niiden avulla saavutetaan yllä kuvattuja hyötyjä: mm. tehokkuutta, fokusta ja nopeampaa päätöksentekoa.
Kohdennettu markkinointi
Onko ajatuksena kohdentaa vaikkapa digimainontaa? Tehdä ohjelmallisen ostamisen kautta hyvin kohdennetusti brändiä tunnetuksi tai tavoittaa vain ne oikeat asiakkaat? Persoonat ovat pohja segmentoinnille ja kohdennetulle mainonnalle. Näin mainontaa voi kohdentaa veitsentarkasti – ja sitä kautta saavutetaan kustannushyötyjä.
Markkinoinnin automaation käyttöönotto
Markkinoinnin automaatio oikeastaan pohjautuu sille, että asiakas ja asiakkaan käyttäytyminen on tiedossa. Mitä tarkemmin pystytään nämä määrittelemään, sitä tehokkaammin voidaan markkinoinnin automaatio voidaan ottaa käyttöön niihin tilanteisiin, jotka asiakasta eniten palvelevat.
Uuden digitaalisen palvelun tai sisällön lanseeraus
Kenelle uusi palvelu tehdään? Ovatko nykyiset asiakkaat kohderyhmää vai tarvitaanko uutta asiakaskuntaa? Mitä asioita asiakkaat arvostavat lanseerattavassa palvelussa?
Oletko valmis miettimään markkinoinnin saattamista seuraavalle tasolle? Ota yhteyttä!

Laita verkkoliiketoimintasi kasvuun

Varaa nyt tehokas lietsontasessio