Enemmän irti segmentoinnilla

DMA National Client Email Reportin mukaan sähköpostimarkkinoinnin ROI on edelleen korkein eri kanavista eli jokainen sijoitettu punta tuottaa itsenä 38-kertaisena takaisin. Joka viidennellä yrityksellä suhde on 70 puntaa yhtä sijoitettua puntaa kohden! Ja kun kuluttajilta on kysytty, mikä heidän mielestään on paras kanava lähestyä, yli 70 % vastaajista piti sähköpostia hyvänä kanava viestiä heidän kanssaan (Marketing Sherpa). Joten sähköpostimarkkinointia ei […]