mittaaminen

Selaa kirjoituksia aiheittain

1.2.2018

Asiakaskokemuksen johtamisen ensi askeleet – ja 3 vinkkiä siinä onnistumiseen

ASIAKASKOKEMUKSEN MATURITEETTIMALLI Tahtotila muodostetaan arvioimalla yrityksen kypsyyttä asiakaskokemuksen eri osa-alueilla. Arviointi perustuu malliin, jossa käydään läpi yrityksen asiakaskokemuksen johtamisen kyvykkyyksiä kuudella eri osa-alueella: asiakasymmärrys, priorisointi, design, tuotanto, mittaaminen ja kulttuuri. Kukin näistä osa-alueista sisältää tehtäviä, prosesseja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan asiakaskokemuksen johtamiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi. Osa-alueet priorisoidaan johdon workshopeissa, joissa niiden tilannetta analysoidaan ja syvennetään. […]

Asiakaskokemus

23.11.2017

Mittaaminen On Digimarkkinoinnin Kompastuskivi

Onko yksinkertaista tapaa mitata olemassa? Väitän, että ongelmana ei ole mittaristot vaan se, mitä haluamme mitata. Seuraamme uusien hienojen mittareiden virvatulia ja tämän takia joudumme jatkuvasti hakoteille. Väitän myös, että ongelmana ei ole oikean mittariston löytäminen, vaan sen määrittäminen, mitä haluamme saada aikaan. Mitä mainostajat haluavat saada aikaan? Kun tähän saadaan yksiselitteinen vastaus, on oikean […]

Web-analytiikka