Asiakaspolun mallinnus

Asiakkaan ostopolkua tutkimalla saadaan hyvä pohja asiakkaiden paremmalle palvelemiselle.

Mallinnuksessa tarkastellaan asiakkaan asiakkaan tai loppukäyttäjän ostopolkua ja tärkeimpiä kosketuspisteitä vaihe vaiheelta, hyödyntäen taustamateriaalia. Sen aikana löytyvät palvelun kriittiset kohdat.

Yrityksen siilorajat hämärtyvät asiakkaan hyödyksi, kun mallintamiseen osallistetaan ihmisiä eri puolilta organisaatiota. Sen aikana syntyy yhteinen ymmärrys asiakkaan käyttäytymisestä, tarpeista ja toiveista. Workshop on tapa parantaa nykyistä palvelua mutta myös innovoida uutta.

Asiakaspolun mallinnuksessa

  • Tekemisen keskelle asetetaan tärkein eli asiakas
  • Ostoputken heikot kohdat löytyvät
  • Organisaation siilorajat vähentyvät
  • Saadaan lista, jossa pieniä ja isoja kehittämisideoita

Ennen mallinnusta hyödynnämme asiakkaan dataa: muun muassa web-analytiikkaa ja laadullisia tutkimuksia. Rikastamme sitä tarvittaessa. Valitsemme sellaisen mallin, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Mallintamisen aikana on sopivan laaja määrä ihmisiä organisaatiosta mukana. Mallintamisen tuloksena asiakkaalla on parempi ymmärrys asiakkaan osto- tai asiakaspolusta sekä se dokumentoituna.

Mallinnuksen edellytyksenä on, että ostajapersoonat on määritelty. Tulos auttaa myös niiden määrittämisessä, mikäli ne eivät ole ajantasaiset tai puuttuvat kokonaan.

Lue Case Nenäpäivä: Asiakaspolun mallinnus