Vältä sähköpostimarkkinoinnin sudenkuopat – palvele asiakasta ja tee tulosta

Älä seuraa laumaa, vaan toimi itse paremmin. Yrityksissä digitaalinen markkinointiviestintä eri muodoissaan nähdään lähinnä taktisena, kamppanjalähtöisenä tekemisenä. Kerrotaan tarjouksista, lanseerataan uusia tuotteita ja mainostetaan niitä. Tämä kaikki on toki myynnin kannalta hyödyllistä, mutta myös pidempiaikaisia asiakassuhteiden kehittämiseen tähtääviä sunnitelmia ja toimenpiteitä tarvitaan. Usein unohdetaan, että yksi tehokkaimmista asiakasviestinnän välineistä on sähköposti. Jätätkö sinä käyttämättä asiakassuhdemarkkinoinnin […]